Kapvergunning

Het vellen van bomen kan slechts geschieden nadat een vergunning werd afgeleverd. Fruitbomen maken hierop een uitzondering. 
Het College kan een kapvergunning afhankelijk maken van een vervanging van de te vellen boom door een nieuwe inheemse boom.

Voorwaarden

Afhankelijk van de situatie is sprake van een kapvergunning of een stedenbouwkundige vergunning voor het rooien van bomen.

Situatie waarbij een kapvergunning aangevraagd wordt bij de Groendienst:

  • bomen met stamomtrek vanaf 30 cm tot 100 cm op 1 meter hoogte;
  • bomen vallend onder de vrijstelling van Stedenbouwkundige vergunning (zie onder)

Situatie waarbij stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt bij de Omgevingsdienst

  • Bomen met stamomtrek vanaf 100 cm op 1meter hoogte
  • vrijstelling van Stedenbouwkundige vergunning indien voldaan aan alle hieronder vermelde voorwaarden:
  • maakt geen deel uit van een bos;
  • staat in woongebied, agrarisch gebied, industriegebied of vergelijkbaar gebied;
  • staat op huiskavel van vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar groen;
  • staat binnen een straal van 15 meter rond de vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw.