Betaalbaarheid vrijetijdsaanbod

Iedereen heeft recht op vrije tijd. Voor mensen met een beperkt inkomen is het vaak niet gemakkelijk om in te gaan op het bestaande aanbod vrijetijdsbesteding.

Hieronder vind je verschillende mogelijkheden waardoor het vrijetijdsaanbod iets toegankelijker wordt.

UItpas Zuidwest

Een eerste mogelijkheid is het aanvragen van een Mia-Uitpas.

Personen met een verhoogde tegemoetkoming of zij die via het Sociaal Huis een attest verkrijgen omdat ze aan de inkomensvoorwaarden voldoen, hebben hier recht op. 

Met een Mia-Uitpas kan een gezin tot wel 80% korting krijgen.

Meer info over de UiTPAS

Via de ziekenfondsen is er meestal ook een extra tussenkomst mogelijk bij inschrijvingen in een vereniging , bij kampjes of speelpleinwerking.  

Vraag zeker een attest bij de vereniging en dien het tijdig in bij uw ziekenfonds.

Overzicht ziekenfondsen

Daarnaast voorziet de federale overheid een belastingvermindering op opvangactiviteiten in de sport- en jeugdsector.  Dit kan gaan over kampjes of speelpleinwerking. Ook hiervoor dient de vereniging een attest af te leveren die u samen met uw belastingaangifte in dient.

Indien er na deze tussenkomsten nog moeilijkheden zijn voor de betaling van vrijetijdsactiviteiten, kan er na een sociaal en financieel onderzoek eventueel nog een tussenkomst zijn via het Sociaal Huis.  Hiervoor dient de aanvrager langs te komen bij de intake op afspraak. Een afspraak maken kan op het nummer 056/52 71 00.

De brugfiguren staan ook altijd klaar om advies te geven en te helpen bij het zoeken naar de beste oplossing.  U kunt de brugfiguur ook contacteren via het nummer 056/ 52 71 00.