Bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door ANTHONE Tijs en DESCAN Marlies voor het uitbreiden van een eengezinswoning, Larstraat 143, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0290 F  5, door het college van burgemeester en schepenen op 10 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/04/2019 tot en met 18/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DAENEKINDT Koen voor de functiewijziging van wonen naar wonen met horeca, Menenstraat 18-20, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0162 K  2, 0162 H  2, door het college van burgemeester en schepenen op 10 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/04/2019 tot en met 18/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat: het college van burgemeester en schepenen op 10/04/2019 akte nam van de melding verricht door: Feraine Bertrand, Schelpenstraat 49, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te Schelpenstraat 49, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie B, 0411 L  3. 
Kort omschreven gaat het over: Schrijnwerkerij Feraine.  
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/04/2019 tot en met 16/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DSV ROAD, Schoonmansveld 40, 2870 Puurs, voor het DSV Rekkem - schrapping bijzondere voorwaarde, Meersweg 1, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie C, 0592 A, 0591 E, 0592 B, 0594 A, 0186 A, 0184 F, 0588 B en 0588 A, door het college van burgemeester en schepenen op 10 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/04/2019 tot en met 16/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Cadet Marie Jeanne Wervikstraat 78, 8930 Menen       voor het rooien van een boom, Wervikstraat 78, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1122 A  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vuylsteker Johan - Benoit Ann Spoorwegstraat 116, 8930 Menen voor het slopen en herbouwen van een autobergplaats + regulariseren raamopeningen, Spoorwegstraat 116, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0463 L  2  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vanmoerkerke Leen Ann Guido Gezellelaan 37, 8530 Menen   voor het plaatsen van een veranda, Guido Gezellelaan 37, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0340 H 1  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Bouguernine Melina Moorselestraat 50, 8930 Menen  voor het verbouwen van een woning, Moorselestraat 50, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0314 S  6  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door GEERAERT Sebastiaan en DERYCKERE Judith, voor het verbouwen van een woning, Wevelgemstraat 104, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0435 B  3, door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 10/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door FAES Nico, voor het plaatsen van een veranda, Zwanenkouter 2, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0161 D  8, door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 10/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door KINT Marnix voor het verbouwen van een bestaand pand, dat ingericht werd als werkplaats met magazijn, Moeskroenstraat 455, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0210 G, 0213 L, door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 10/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door KETELS Bram, voor het herbouwen van een vrijstaande woning, Kleine Molenstraat 42, 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0727, door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019 deels werd verleend en deels werd geweigerd.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 10/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door GALLOO, Wervikstraat 320, 8930 Menen voor Galloo Ropswalle kant west - gebouw hf 17 - fase i, Wervikstraat 380, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0432 C, 0432 D, 0432 E, 0428 C, 0402 L, 0402 M, 0394 C en 0394 D, door de deputatie op 28/03/2019 voorwaardelijk werd verleend.   
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van de deputatie ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 09/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door CAMERTIJN Djess, voor het slopen bestaande woning, inrichten loft in loods en bouwen garage, Koning Boudewijnstraat 157, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0372 S  4, 0372 R  4, 0372 H  5, 0372 G  5, door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/04/2019 tot en met 03/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door OLLEVIER Sofie, voor de aanleg van een zwembad, herbouwen tuinhuis en regulariseren overdekt terras, Raymond Herremansstraat 6, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0366 P  2, door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/04/2019 tot en met 03/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door ENGELS Helga, voor het herbouwen na afbraak veranda, Oudstrijderslaan 60, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0545 K  4, door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/04/2019 tot en met 03/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door ALAVERDASHVILI Ushang, voor het verbouwen van een woning in gesloten bebouwing, Moorselestraat 103, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie C, 0201 C  2, door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/04/2019 tot en met 03/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door STADSBESTUUR Menen, voor het bouwen van een oprijhelling, Lar 3K, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0377 K, door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 27/03/2019 tot en met 26/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door CHARLEY Vincent en SIX Magali, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning, Hyacintstraat 9, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0092 E  4, door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 27/03/2019 tot en met 26/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend A.G.B. Woonbedrijf Menen, voor de heraanleg van Park Ter Walle, J. en M. Sabbestraat 163A, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1008 F 79, 0029 Y 23, door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 27/03/2019 tot en met 26/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Lippens Detlef Kattestraat 2 bus A, 8930 Menen  voor het uitbreiding van een ééngezinswoning, Murissonstraat 96, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0504 H  4  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/03/2019 tot en met 24/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Feys Iris Pikstraat 11, 8930 Menen  voor het bouwen van een losstaande dubbele garage met berging, Pikstraat 11, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0105 S  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/03/2019tot en met 24/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vandekerkhove Gwenn Tuinwijk 80, 8930 Menen   voor het bouwen van een tuinhuis, Tuinwijk 80, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0374 R 14  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/03/2019 tot en met 24/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Grimonprez Jurgen Cyrille A Anneessensstraat 7, 8930 Menen voor het plaatsen van twee veranda's, Anneessensstraat 7, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0380 G  2, 
door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/03/2019 tot en met 24/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VANTHOURNOUT Marnix - DAELMAN Nadine voor het slopen van een hoeve, Kattestraat 4, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0296 D, door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/03/2019 tot en met 19/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DECORTE Mieke voor het verbouwen van een bestaande woning, Valkenlaan 12, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0524 A 2, 0259 M 2, door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/03/2019 tot en met 19/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEWOLF Kenneth voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, Hogeweg 289A, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0129 H, door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/03/2019 tot en met 19/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Beke Tim Edm. Vanbeverenstraat 13, 8930 Menen voor het bestemmingswijziging en uitbreiding van fietsenberging naar kapsalon, Edm. Vanbeverenstraat 13, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0365 N 13 , 
door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Lepere Johnny Abel Hogeweg 44, 8930 Menen voor het verbouwen voorgevel, Hogeweg 44, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0293 N 5 , 
door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Delfortrie Guillaume en Verleye Madeline Bruggestraat 268, 8930 Menen voor het samenvoegen van 2 panden tot 1 eengezinswoning, Bruggestraat 268-272, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0475 N en 0473 C , 
door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door De Haes Luc Paul Jansonstraat 22, 8930 Menen voor het plaatsen van een veranda, Paul Jansonstraat 22, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0362 N 4 , 
door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 akte heeft genomen van de melding, verricht door Viaene Brecht Peter - Waignein Marieke Peter Benoitstraat 14, 8930 Menen voor het renoveren schuur, Peter Benoitstraat 14, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0400 K .
Inzagemogelijkheden:
De melding met bijhorende plannen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door IMMO NUYTTEN voor de aanbouw van een afzonderlijke vergaderzaal aan een bestaand café, Paradijsstraat 115, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), 0135 E, 0133 C, 0135 D, door het college van burgemeester en schepenen op 6 maart 2019, werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/03/2019 tot en met 12/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEPAEPE Christine, voor het bouwen van een alleenstaande eengezinswoning en carport, Opstal 100, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0399 G, 0400 M, door het college van burgemeester en schepenen op 6 maart 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/03/2019 tot en met 12/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 06/03/2019 akte nam van de melding verricht door:
LSVR bvba, Paradijsstraat 79, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te Paradijsstraat 79, 8930 Menen kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD, sectie B, nr(s). 0047P, 0047T en 0047S.
Kort omschreven gaat het over: LSVR bvba.
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan LSVR bvba ligt ter inzage van het publiek van 13 maart 2019 tot en met 12 april 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

 

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 06/03/2019 akte nam van de melding verricht door:
Valcke Peter, Bruggestraat 292, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te Bruggestraat 292, 8930 Menen kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, nr(s). 0462B, 0460N, 0458N en 0457B2.
Kort omschreven gaat het over: Valcke Peter: het houden, kweken en opleiden van honden.
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan vzw Grensrock ligt ter inzage van het publiek van 13 maart 2019 tot en met 12 april 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Hofkip, Industrielaan 31, 8930 Menen, voor het hernieuwen en actualiseren van de milieuvergunning, Industrielaan 31, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0515 D7, 0515 Y7, 0515 F7, 0515 B8, 0515 G7, 0515 X7, 0515 V6 en 0515 W6,
door het college van burgemeester en schepenen op 6 maart 2019 voorwaardelijk werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/03/2019 tot en met 12/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de scopingsnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hagewinde goedgekeurd op 13 februari 2019.

De adviezen en inspraakreacties werden verwerkt in de scopingsnota.

Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit 5 fasen:

  1. startnota
  2. scopingsnota 
  3. voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan
  4. ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (voorlopige vaststelling)
  5. definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan 

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 akte heeft genomen van de melding, verricht door Manhaeghe Lindsy Rue de l4Yser 109 bus 45, 59200 Tourcoing voor het verwijderen dragende binnenmuur, Moeskroenstraat 495, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0277 X .
Inzagemogelijkheden:
De melding met bijhorende plannen ligt ter inzage van het publiek van 04/03/2019 tot en met 02/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Scholengemeenschap Sint-Vincentius, voor geschiktmakingswerken en oprichten turnzaal met sanitair (Blijdhove), Guido Gezellelaan 77, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0341 F, door het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 06/03/2019 tot en met 05/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door PYPE Benjamin voor het verbouwen ven een gezinswoning + regularisatie carport, Dronckaertstraat 66, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie B, 0043 B 3, 0043 A 3, door het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 06/03/2019 tot en met 05/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door JET IMPORT, voor het aanleggen van een parking, Rekkemstraat 62, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0096 F, door het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 06/03/2019 tot en met 05/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door NUYTTEN Gianni - EGELS Sandra, voor het bijstellen van verkaveling 121.379/6 - lot 5, Moorselestraat 166A, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0303 L 5, 0300 L 2, door het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 06/03/2019 tot en met 05/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Samyn Joachim Bruggestraat 190, 8930 Menen voor het vervangen voorgevel in volledig schrijnwerk door metselwerk, deur & kleiner raam, Bruggestraat 190, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1009 S126 ,
door het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Ghezali Farid Kattewegel 29, 8930 Menen voor het slopen van een woning en uitbreiden van een woning, Kattewegel 30 - 29, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0335 G en 0337 G,
door het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Geldof Sven Kortrijkstraat 292, 8930 Menen voor het vellen boom, Ter Couter 18, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0269 E 2
door het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2019 akte heeft genomen van de melding, verricht door Ingels Yngvild Waterhoenstraat 56, 8930 Menen voor het plaatsen van een afdak over een gedeelte van het terras, Waterhoenstraat 56, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0577 Y 1 .
Inzagemogelijkheden:
De melding met bijhorende plannen ligt ter inzage van het publiek van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door LOLA voor het inrichten van handelshuis tot horecazaak met aanhorigheden, Rijselstraat 42, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0725, 0725 E, door het college van burgemeester en schepenen op 13 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/02/2019 tot en met 22/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEPAEPE Mathias, voor het bouwen van 2 woningen, Bruggestraat 460 - 462, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0399 F 5, door het college van burgemeester en schepenen op 13 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/02/2019 tot en met 22/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door MINNE Geoffrey, voor het bouwen van een garage + carport, aanbrengen crepi en plaatsen omheining, Moorselestraat 61, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie C, 0275 X 2, door het college van burgemeester en schepenen op 13 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/02/2019 tot en met 22/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Woonbedrijf Menen voor de bestemmingswijziging naar polyvalente zaal, Ieperstraat 14/0001, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0644 F, door het college van burgemeester en schepenen op 6 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/02/2019 tot en met 15/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door BOUWONDERNEMING GHYSELINCK Kristof BVBA voor het bouwen van 4 appartementen met garages, Plaats 10, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0247 L, door het college van burgemeester en schepenen op 6 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/02/2019 tot en met 15/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.