Bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door CHARLEY Vincent - SIX Magali, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning, Hyacintstraat 9, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0092 E  4, door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019 werd verleend. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de Deputatie. De Deputatie heeft op 4 juli 2019 het beroep ontvankelijk en gegrond verklaard. De omgevingsvergunning werd geweigerd.
Inzagemogelijkheden:
De beslissing ligt ter inzage van het publiek in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kunt als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 11/07/2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door  CLAEYS Jessie, voor het bouwen van een loods met burelen, Schonekeerstraat 60, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0502 P  MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0501 X  2, door het college van burgemeester en schepenen op 17 juli 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 24/07/2019 tot en met 23/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door  VANDAMME Johan, voor het plaatsen van een carport, Betlehem 88, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0534 D  2, door het college van burgemeester en schepenen op 17 juli 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 24/07/2019 tot en met 23/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door WYSEUR Stephan, voor het bouwen van 8 aaneengesloten garages, Grote Molenstraat 116, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0292 S  6, 0292 V, 0292 T  6, door het college van burgemeester en schepenen op 17 juli 2019 deels werd verleend en deels werd geweigerd.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 24/07/2019 tot en met 23/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VERANNEMAN Tim - VANDENBROUCKE Jil, voor het verbouwen van een eengezinswoning, Larstraat 13, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0256 H  2, door het college van burgemeester en schepenen op 17 juli 2019 deels werd verleend en deels werd geweigerd.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 24/07/2019 tot en met 23/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door KASMI Ayoub, voor het bouwen van een ééngezinswoning met de leefruimtes op de verdieping, Zwemkomstraat 4, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1008 B 39, door het college van burgemeester en schepenen op 17 juli 2019 werd geweigerd. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 24/07/2019 tot en met 23/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door GRONDIG, voor de regularisatie niveauhoogte garages Residentie Germana, Wevelgemstraat 13-15, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0273 V, door het college van burgemeester en schepenen op 17 juli 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 24/07/2019 tot en met 23/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door EANDIS, voor het plaatsen van een geprefabriceerde hoogspanningscabine en gascabine, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0279 M  8, door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 19/07/2019 tot en met 18/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEVOS Koen, voor het bouwen van een slaapgelegenheid met stalling bij een bestaand vergund restaurant na sloop van de bestaande stalling, Gentstraat 215, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie C, 0577 A 2, door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 19/07/2019 tot en met 18/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door HECTAAR, voor het bijstellen van verkaveling - wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften van lot 2, Vaandelstraat 3, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie B, 0211 D, door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 19/07/2019 tot en met 18/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door GUILBERT Philippe - VANDERZIJPEN Isabel, Bruggestraat 316, 8930 Menen, voor het bouwen van 3 appartementen en garages na afbraak bestaande woning, Bruggestraat 251, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0326 H, door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 19/07/2019 tot en met 18/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.
 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vervenne Martin Firmin Slingerstraat 1, 8930 Menen voor het vellen van populieren, Slingerstraat 1, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0115 A 2 MENEN 2 AFD, sectie A, 0115 D  MENEN 2 AFD, sectie A, 0115 C  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/07/2019 tot en met 16/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Lefever Ivan Remi Vanmeerhaeghestraat 1, 8790 Waregem voor het aanpassen gevelpui slagerij-winkel, Plaats 11, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0247 H  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/07/2019 tot en met 16/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Wattel Jonas Damien Opstal 106, 8930 Menen voor het plaatsen van carport, Opstal 106, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0737 W  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/07/2019 tot en met 16/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Lietaer Tamara Laagweg 60, 8940 Wervik  voor het aanbrengen isolatie + crepi, Kortrijkstraat 174, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1008 K 39  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/07/2019 tot en met 16/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Dendauw-Imbo Ardini - Gryson Kim Lageweg 99, 8930 Menen  voor het aanvraag wijziging bestaande vergunning uitbreiden rijwoning, Lageweg 99, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0528 K  5  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/07/2019 tot en met 16/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat: de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Vertexco, Industrielaan 104, 8930 Menen, voor een bijstelling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, nl. artikel 3 §4 bijlage 2.3.1 van Vlarem II voor Vertexco Menen, Industrielaan 104, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0455 K, werd ingewilligd. 
Inzagemogelijkheden:
De beslissing van de dputatie ligt ter inzage van het publiek van 24 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019 bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 10/07/2019 akte nam van de melding verricht door:
Lieven Buyse, Lauwbergstraat 13, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te Lauwbergstraat 13, 8930 Menen, kadastraal bekend als: MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0327 N3 en 0327 P3,

Kort omschreven gaat het over: de melding van hernieuwen en actualiseren (reduceren) van de geldende vergunning van een brandstofdepot.
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan Bernard Vervenne ligt ter inzage van het publiek van 19 juli 2019 tot en met 18 augustus 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren. 
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 10/07/2019 akte nam van de melding verricht door:
BAAC Vlaanderen, Hendekenstraat 49, 9968 Assenede om een inrichting te exploiteren te Wervikstraat zn, 8930 Menen kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, nr(s). 0432C.
Kort omschreven gaat het over: Menen, Ropswalle – BAAC: bronbemaling voor archeologisch onderzoek. 
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan BAAC Vlaanderen ligt ter inzage van het publiek van 20 juli 2019 tot en met 19 augustus 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren. 
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 10/07/2019 akte nam van de melding verricht door:
BD my Shopi, De Kleetlaan 12 bus b, 1931 Machelen om een inrichting te exploiteren te Lar 59P, 8930 Menen kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD, sectie C, nr(s). 0692B.
Kort omschreven gaat het over: BD my Shopi Rekkem. 
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan BD my Shopi ligt ter inzage van het publiek van 20 juli 2019 tot en met 19 augustus 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren. 
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Delcatransport, Azalealaan 15, 8890 Moorslede       voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning, Lar 6A, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0373 L, 
door het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2019 voorwaardelijk werd vergund.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/07/2019 tot en met 19/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door  Marysael Wim Garennestraat 10, 8930 Menen   voor het heraanvraag aanleg zwembad n.a.v. verjaring vergunning, Garennestraat 10, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie B, 0312 K  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/07/2019 tot en met 06/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Deleu Sandy Silvie Voskenstraat 81, 8930 Menen   voor het aanbrengen van isolatie + steenstrips, Voskenstraat 81, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0311 H 11, 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/07/2019 tot en met 06/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door  Stichelbaut Christian Bruggestraat 249, 8930 Menen  voor het uitbreiden van een ééngezinswoning, Bruggestraat 249, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0326 P, 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/07/2019 tot en met 06/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door LOMBAERT Nicolas -  DUYCK Manon Kasteelhof 35, 8930 Menen voor het uitbreiden woning met keuken, Kasteelhof 35, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0173 E 11, 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/07/2019 tot en met 06/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Coudron Kjell - Maes Charlotte Vrijstraat 92, 8560 Moorsele  voor het bouwen van een woning, Lauwbergstraat 255, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0620 W, 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019  werd verleend. deels werd verleend en deels werd geweigerd.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/07/2019 tot en met 06/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door BUYSE Jelle - LAUWERS Elisa, voor het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning, Poedermagazijnstraat 35, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1009 X128, 1009 B101, door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/07/2019 tot en met 09/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door POOT Pascal, voor het bouwen van een garage, Harmoniestraat zn, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie D, 0156 A 1, door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/07/2019 tot en met 09/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Ghesquiere John, voor de regularisatie van betonverharding en betonmuur, Handboogstraat 10, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0246 R, door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/07/2019 tot en met 09/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VERHEYE Bart - PARMENTIER Charlotte voor het bijstellen van verkaveling - samenvoegen van lot 10 en 11 verkaveling V/1230/2, Wereldhof 10-11, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0006 G  2, 0006 F  2, door het college van burgemeester en schepenen op 3 juli 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/07/2019 tot en met 09/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door NAERT Pauline, voor het verkavelen van een stuk grond, Gentstraat zn, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie C, 0371 C, door het college van burgemeester en schepenen op 26 juni 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/07/2019 tot en met 09/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DENY LOGISTICS, voor de nieuwbouw van een magazijn, Lar 1E - Lar 2E, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0360 K, 0366 F, 0367 E, 0378 E, 0368 F, door de Deputatie op 20/06/2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
De beslissing ligt ter inzage van het publiek van 10/07/2019 tot en met 09/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door “De Panden” Waalvest 1, 8930 Menen voor het functiewijziging, Rijselstraat 135, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0961 E 14. 
door het college van burgemeester en schepenen op 26 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 01/07/2019 tot en met 30/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door “ De Panden” Waalvest 1, 8930 Menen voor het functiewijziging, Rijselstraat 133, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0961 L 14. 
door het college van burgemeester en schepenen op 26 juni 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 01/07/2019 tot en met 30/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Anthone Tijs - Descan Marlies Larstraat 103, 8930 Menen  voor gevelrenovatie, Larstraat 143, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0290 F  5, 
door het college van burgemeester en schepenen op 26 juni 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 01/07/2019 tot en met 30/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door  !Mpuls Volkslaan 302, 8930 voor het plaatsen van banner, Volkslaan 302, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0408 L  5 
door het college van burgemeester en schepenen op 26 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 01/07/2019 tot en met 30/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 26/06/2019 akte nam van de melding verricht door:
Verbruggen Bart BVBA, Steenborgerweert 200, 2000 Antwerpen, om een tijdelijke inrichting te exploiteren te Bevrijdingsplein (openbaar domein), 8930 Menen.
Kort omschreven gaat het over: de melding van een tijdelijke grondbemalingsinstallatie ten behoeve van de plaatsing van een ondergronds afvalsorteersysteem
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan Bernard Vervenne ligt ter inzage van het publiek van 5 juli 2019 tot en met 4 augustus 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren. 
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door STADSBESTUUR Menen, voor de regularisatie dringende sloping jeugdlokaal en schoolgebouw, Zuidstraat 49, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie D, 0157 X, door het college van burgemeester en schepenen op 26 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/07/2019 tot en met 02/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door HOOREMAN Corentin, voor het uitbreiden van een bestaande woning en bijbouwen van een carport en tuinhuis, Dronckaertstraat 56, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie B, 0043 S, door het college van burgemeester en schepenen op 26 juni 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/07/2019 tot en met 02/08/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Menen, brengt ter kennis aan de bevolking, overeenkomstig artikel 2.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Tybersite (bestaande uit een bundel met toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, verordenend grafisch plan en grafisch register plancompensatie) door de gemeenteraad definitief werd vastgesteld in zitting van 27 maart 2019.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Tybersite is in werking getreden op 7 juni 2019.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door LARFROST, voor het uitbreiden vna diepvriesbedrijf met laadkaaien, Lar 60M en 70M, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0508 D, 0511 D, door het college van burgemeester en schepenen op 19 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 26/06/2019 tot en met 26/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door KRIMA LOODSEN, voor het bouwen van een loods voor stockage, Industrielaan 37, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0515 F  8, door het college van burgemeester en schepenen op 19 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 26/06/2019 tot en met 26/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEBAES Dominique & DEBAES Veerle, voor het bouwen van twee eengezinswoningen, Priester Coulonstraat 55, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0023 A  7, door het college van burgemeester en schepenen op 19 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 26/06/2019 tot en met 26/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door INTERCOMMUNALE LEIEDAL, voor het bouwen van faciliteiten, Lar zn, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0384 B, 0380 D  2, door het college van burgemeester en schepenen op 19 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 26/06/2019 tot en met 26/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door D'haveloose Xavier - Kesteloot Anneke Kloosterhoek 78, 8930 Menen voor het verbouwen woning, Moeskroenstraat 485, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0277 F, 
door het college van burgemeester en schepenen op 12 juni 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/06/2019 tot en met 17/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door BON BON BALLON Menenstraat 515, 8560 Wevelgem  voor het renovatie voorgevel en vervangen dakconstructies door plat dak, Rijselstraat 199, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0994 W 2, 
door het college van burgemeester en schepenen op 12 juni 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/06/2019 tot en met 17/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Maertens Geert Zonnestraat 43, 8930 Menen voor het bouwen van een garage, Zonnestraat 43, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0293 A  6, 
door het college van burgemeester en schepenen op 12 juni 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/06/2019 tot en met 17/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 12/06/2019 akte nam van de melding verricht door:
Bernard Vervenne, Zandweg 25, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te zandweg 25, 8930 Menen kadastraal bekend onder MENEN 2e afdeling, sectie B, nr(s). 0107 C, 0112B, 0149C, 0110K, 0110G.
Kort omschreven gaat het over: de melding van een grondwaterwinning.     
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan Bernard Vervenne ligt ter inzage van het publiek van 22 juni 2019 tot en met 22 juli 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren. 
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEQUIREZ Cindy, voor het uitbreiden van een bestaande woning, Schansstraat 52, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0995 W 17, door het college van burgemeester en schepenen op 12 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/06/2019 tot en met 20/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door IMMO D'HEYGERE, voor het bouwen van een groenpui, Rijselstraat 94-96, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0913 P, 0916 C, 0914 D, door het college van burgemeester en schepenen op 12 juni 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/06/2019 tot en met 20/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door !MPULS, voor de algemene renovatie van 14 woningen sociale huisvesting - fase 24 - Nieuwe Tuinwijk, Acacialaan 21 & 23, Berkenlaan 19 & 29, Ieperstraat 258, 261, 268 & 286, Ijzerstraat 15, Lindenlaan 44, Olmenlaan 20 & 45, Veurnestraat 24, Vlaanderenstraat 9, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0038 E 6, 0038 D 6, 0029 V 17, 0029 C 25, 0024 G 10, 0024 D 10, 0024 V 9, 0024 Z 10, 0029 G 18, 0029 P 24, 0029 X 19, 0025 G 20, 0025 D 18 en MENEN 2 AFD, sectie A, 0320 W, door het college van burgemeester en schepenen op 12 juni 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/06/2019 tot en met 20/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DERYCKE Marlies, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, Kortrijkstraat 412, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie C, 0233 W, door het college van burgemeester en schepenen op 26/11/2018 deels werd verleend en deels werd geweigerd. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de Deputatie.
De Deputatie heeft op 16/05/2019 de omgevingsvergunning verleend volgens ingediend plan mits uitsluiten van het dakterras met tuinmuren op de verdieping en trap alsook het verplicht vergroenen van de fietsbox.
Inzagemogelijkheden:
De beslissing ligt ter inzage van het publiek in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kunt als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 20/06/2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vaskon, Krommebeekstraat 26, 8930 Menen, voor een beperkte aanpassing bestaande milieuvergunning 34027/1095/2/e/3 Vaskon Menen, Krommebeekstraat 24-26, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0280 H en 280 G, 
door het college van burgemeester en schepenen op 29 mei 2019  voorwaardelijk werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/06/2019 tot en met 08/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEMAITRE Kathy, voor het bouwen van open weideschuilplaatsen voor dieren (regularisatie), Ledegemseweg 15, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0069 D, 0071, 0082 A, 0031 D, 0074 A, 0027 A, 0069 E, 0029 A, 0076, 0072, 0033 C, 0073, 0026, door het college van burgemeester en schepenen op 29 mei 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 05/06/2019 tot en met 05/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door KAJOMA, voor het aanbouwen van een carport, Ieperstraat 392-394, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0055 Z  2, door het college van burgemeester en schepenen op 29 mei 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 05/06/2019 tot en met 05/07/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VERRIEST Michael, voor het uitbreiden van een bestaande opslagplaats, Hogeweg zn, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0093 M  3, 0093 L  3, door het college van burgemeester en schepenen op 22 mei 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 29/05/2019 tot en met 28/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door  ROSE Patricia Koning Boudewijnstraat 103, 8930 Menen voor het verbouwen van een woning, Hugo Verrieststraat 8, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0398 V  2  en 0398 N  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/05/2019 tot en met 19/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vandevijvere Sander Vandevijvere - Six Hannelore Koning bouwdewijnstraat 139, 8930 Menen Lauwe  voor het uitbreiden en aanpassen van een woning ten behoeve van persoon met beperking, Koning Boudewijnstraat 139, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0372 D  6  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/05/2019 tot en met 19/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Deveugele Steven - Cornelis Kim Aalbeeksesteenweg 24, 8930 Menen voor het verbouwen van een eengezinswoning, Aalbeeksesteenweg 24, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0271 P  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/05/2019 tot en met 19/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door BROUCKAERT Stefaan - DECAESTECKER Annick, voor het slopen en herbouwen van een overdekte private autobergplaats, Menenstraat 200, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0102 L, door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 22/05/2019 tot en met 21/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VANTHOURNOUT Marnix - DAELMAN Nadine, voor het bijstellen van de verkaveling, Kattestraat 4-6, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0296 E, 0296 D, door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 22/05/2019 tot en met 21/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEWYN Thomas - DECROUBELE Sien, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinsrijwoning, Kasteelhof 40, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0173 Z 1, door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 22/05/2019 tot en met 21/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door HOSTYN Jari, voor het uitbreiden van een bestaande woning en bouwen van een garage, Grote Molenstraat 78, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0270 W, door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 22/05/2019 tot en met 21/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door CC De Steiger, voor aanpassing gevel CC De Steiger, Waalvest 1, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1007 D 7, door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 22/05/2019 tot en met 21/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door EXTENSO & RETAIL Immo Menen, voor het bekomen van een functiewijziging en het doorvoeren van beperkte wijzigingswerken aan reeds vergunde volumes - Tyberpark – Mober, Ieperstraat 311, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0315 P, 0316 L, 0318 A, 0346 W, 0343  3, 0343 V 13, door het college van burgemeester en schepenen op 15 mei 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 22/05/2019 tot en met 21/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door  BENOOT - CAEL Lieslot Bruggestraat 203, 8930 Menen  voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinsrijwoning, Bruggestraat 203, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1008 X 56, 
door het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/05/2019 tot en met 09/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vinckier Jelle Violettenstraat 19, 8930 Menen  voor het gedeeltelijke regularisatie buitenaanleg, Violettenstraat 19, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0409 B  3  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/05/2019 tot en met 09/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door LARFROST, voor het bouwen van een diepvriesloods, Lar 60M en 70M, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0511 D, 0508 D, door het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 15/05/2019 tot en met 14/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door OPSOMMER David en SOENS Julie, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en aanleg van een zwembad met poolhouse, Larstraat 67-71, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0260 D 4, 0260 N 6, door het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 15/05/2019 tot en met 14/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door BETRABOUW, voor het wijzigen van reliëf, Wezelstraat lot 15 t.e.m. 19, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0264 W 2, 0264 S 2, 0264 T 2, 0264 R 2, 0264 V 2, door het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 15/05/2019 tot en met 14/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door MASSCHELEIN Denis, voor regularisatie van de aanleg, regularisatie garage/tuinberging/afdak en bouwen van een zwembad, Bruggestraat 215, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie C, 0317 T, 0290 K, door het college van burgemeester en schepenen op 8 mei 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 15/05/2019 tot en met 14/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 08/05/2019 akte nam van de melding verricht door:
Grimonprez Maxim, Priester Coulonstraat 74, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te Priester Coulonstraat 74, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD, sectie A, nr(s). 0082 A 7. 
Kort omschreven gaat het over: Grimonprez bvba – melding schrijnwerkerij.       
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan Maxim Grimonprez ligt ter inzage van het publiek van 16 mei 2019 tot en met 15 juni 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren. 
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 08/05/2019 akte nam van de melding verricht door:
Stadsbader, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, om een inrichting te exploiteren te Lar 4P en 64, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD, sectie C, nr(s). 0669G en 0669F. 
Kort omschreven gaat het over: Menen Lar Widem: plaatsen van een bemaling      
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan Stadsbader ligt ter inzage van het publiek van 16 mei 2019 tot en met 15 juni 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren. 
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat door DE BRUGPOORT, een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend voor De Brugpoort - oprichten pluimveestal en aanhorigheden (milieu reeds vergund), Kortewaagstraat 92, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0140 G, 0137 H, 0137 G, 0135 E, 0133 A, 0113 G, 0135 G.
Inzagemogelijkheden:
De aanvraag met bijlagen ligt ter inzage van het publiek van 1 mei 2019 tot en met 30 mei 2019 bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend,
•    ofwel via www.omgevingsloket.be. Gebruik hiervoor je elektronische identiteitskaart, een e-ID-kaartlezer en je pincode.
•    ofwel per mail: info@menen.be
•    ofwel per post: College van Burgemeester en Schepenen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.
Indien u uw bezwaar wil toelichten aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, dan vermeldt u dat in uw bezwaarschrift.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VERMEULEN Nicole, voor het slopen van een bestaande rijwoning, Schelpenstraat 39, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie B, 0411 F  3, door het college van burgemeester en schepenen op 24 april 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 02/05/2019 tot en met 01/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VANHIMMO CONSTRUCT, voor het bouwen van een appartement + 2 duplex woningen, Blekersstraat 74, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0381 D  6, door het college van burgemeester en schepenen op 24 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 02/05/2019 tot en met 01/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEPAEPE Mathias, voor het bouwen van een garage, Bruggestraat 454, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0399 G  5, door het college van burgemeester en schepenen op 24 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 02/05/2019 tot en met 01/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door PORTE Thierry en SIX Linda, voor het afbreken van een bijgebouw en een erker en het verbouwen en uitbreiden van een bureel, Moeskroenstraat 605, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0279 S  7, door het college van burgemeester en schepenen op 24 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 02/05/2019 tot en met 01/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VANTHOURNOUT Alex en VANDERMEERSCH Regine, voor het slopen en herbouwen van een bijgebouw, Kraaiveld 12, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0068 N, 0053, 0068 P, 0081 B, 0069 F, door het college van burgemeester en schepenen op 24 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 02/05/2019 tot en met 01/06/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VANCAUWENBERGHE Nathalie, voor het plaatsen van een carport, Tuinwijk 81, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0374 V 2, door het college van burgemeester en schepenen op 17 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 26/04/2019 tot en met 26/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door PUBLILUX, voor het aanbrengen van gevelreclame - BRICO Menen, Ieperstraat 173, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0326 Z 13, door het college van burgemeester en schepenen op 17 april 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 26/04/2019 tot en met 26/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door het VLAAMS WONINGFONDS, voor het slopen van een eengezinswoning (handelspand) en vervangbouw van twee eengezinswoningen, Kon. Elisabethstraat 31, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie D, 0146 L 29, door het college van burgemeester en schepenen op 17 april 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 26/04/2019 tot en met 26/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Gistelinck Johan Meester Ameyeplein 21, 8930 Menen  voor het plaatsen van een veranda, Meester Ameyeplein 21, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0193 Y  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 17 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/04/2018 tot en met 24/05/2018 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door COLMAN Cindel Caitlin Moeskroenstraat 673, 8930 Menen    voor het wijzigen van een raamopening, Moeskroenstraat 673, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0293 V  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 17 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/04/2018 tot en met 24/05/2018 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door ANTHONE Tijs en DESCAN Marlies voor het uitbreiden van een eengezinswoning, Larstraat 143, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0290 F  5, door het college van burgemeester en schepenen op 10 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/04/2019 tot en met 18/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DAENEKINDT Koen voor de functiewijziging van wonen naar wonen met horeca, Menenstraat 18-20, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0162 K  2, 0162 H  2, door het college van burgemeester en schepenen op 10 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/04/2019 tot en met 18/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat: het college van burgemeester en schepenen op 10/04/2019 akte nam van de melding verricht door: Feraine Bertrand, Schelpenstraat 49, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te Schelpenstraat 49, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie B, 0411 L  3. 
Kort omschreven gaat het over: Schrijnwerkerij Feraine.  
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/04/2019 tot en met 16/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DSV ROAD, Schoonmansveld 40, 2870 Puurs, voor het DSV Rekkem - schrapping bijzondere voorwaarde, Meersweg 1, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie C, 0592 A, 0591 E, 0592 B, 0594 A, 0186 A, 0184 F, 0588 B en 0588 A, door het college van burgemeester en schepenen op 10 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 17/04/2019 tot en met 16/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Cadet Marie Jeanne Wervikstraat 78, 8930 Menen       voor het rooien van een boom, Wervikstraat 78, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1122 A  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vuylsteker Johan - Benoit Ann Spoorwegstraat 116, 8930 Menen voor het slopen en herbouwen van een autobergplaats + regulariseren raamopeningen, Spoorwegstraat 116, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0463 L  2  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vanmoerkerke Leen Ann Guido Gezellelaan 37, 8530 Menen   voor het plaatsen van een veranda, Guido Gezellelaan 37, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0340 H 1  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Bouguernine Melina Moorselestraat 50, 8930 Menen  voor het verbouwen van een woning, Moorselestraat 50, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0314 S  6  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 08/04/2019 tot en met 07/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door GEERAERT Sebastiaan en DERYCKERE Judith, voor het verbouwen van een woning, Wevelgemstraat 104, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0435 B  3, door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 10/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door FAES Nico, voor het plaatsen van een veranda, Zwanenkouter 2, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0161 D  8, door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 10/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door KINT Marnix voor het verbouwen van een bestaand pand, dat ingericht werd als werkplaats met magazijn, Moeskroenstraat 455, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0210 G, 0213 L, door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 10/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door KETELS Bram, voor het herbouwen van een vrijstaande woning, Kleine Molenstraat 42, 8930 Lauwe (Menen), kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0727, door het college van burgemeester en schepenen op 3 april 2019 deels werd verleend en deels werd geweigerd.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 10/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door GALLOO, Wervikstraat 320, 8930 Menen voor Galloo Ropswalle kant west - gebouw hf 17 - fase i, Wervikstraat 380, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0432 C, 0432 D, 0432 E, 0428 C, 0402 L, 0402 M, 0394 C en 0394 D, door de deputatie op 28/03/2019 voorwaardelijk werd verleend.   
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van de deputatie ligt ter inzage van het publiek van 10/04/2019 tot en met 09/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door CAMERTIJN Djess, voor het slopen bestaande woning, inrichten loft in loods en bouwen garage, Koning Boudewijnstraat 157, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0372 S  4, 0372 R  4, 0372 H  5, 0372 G  5, door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/04/2019 tot en met 03/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door OLLEVIER Sofie, voor de aanleg van een zwembad, herbouwen tuinhuis en regulariseren overdekt terras, Raymond Herremansstraat 6, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0366 P  2, door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/04/2019 tot en met 03/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door ENGELS Helga, voor het herbouwen na afbraak veranda, Oudstrijderslaan 60, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0545 K  4, door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/04/2019 tot en met 03/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door ALAVERDASHVILI Ushang, voor het verbouwen van een woning in gesloten bebouwing, Moorselestraat 103, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie C, 0201 C  2, door het college van burgemeester en schepenen op 27 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 03/04/2019 tot en met 03/05/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door STADSBESTUUR Menen, voor het bouwen van een oprijhelling, Lar 3K, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie C, 0377 K, door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 27/03/2019 tot en met 26/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door CHARLEY Vincent en SIX Magali, voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning, Hyacintstraat 9, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0092 E  4, door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 27/03/2019 tot en met 26/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend A.G.B. Woonbedrijf Menen, voor de heraanleg van Park Ter Walle, J. en M. Sabbestraat 163A, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1008 F 79, 0029 Y 23, door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 27/03/2019 tot en met 26/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Lippens Detlef Kattestraat 2 bus A, 8930 Menen  voor het uitbreiding van een ééngezinswoning, Murissonstraat 96, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0504 H  4  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/03/2019 tot en met 24/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Feys Iris Pikstraat 11, 8930 Menen  voor het bouwen van een losstaande dubbele garage met berging, Pikstraat 11, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0105 S  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/03/2019tot en met 24/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Vandekerkhove Gwenn Tuinwijk 80, 8930 Menen   voor het bouwen van een tuinhuis, Tuinwijk 80, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie B, 0374 R 14  , 
door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/03/2019 tot en met 24/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Grimonprez Jurgen Cyrille A Anneessensstraat 7, 8930 Menen voor het plaatsen van twee veranda's, Anneessensstraat 7, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0380 G  2, 
door het college van burgemeester en schepenen op 20 maart 2019  werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/03/2019 tot en met 24/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door VANTHOURNOUT Marnix - DAELMAN Nadine voor het slopen van een hoeve, Kattestraat 4, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0296 D, door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/03/2019 tot en met 19/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DECORTE Mieke voor het verbouwen van een bestaande woning, Valkenlaan 12, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0524 A 2, 0259 M 2, door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/03/2019 tot en met 19/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEWOLF Kenneth voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, Hogeweg 289A, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0129 H, door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/03/2019 tot en met 19/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Beke Tim Edm. Vanbeverenstraat 13, 8930 Menen voor het bestemmingswijziging en uitbreiding van fietsenberging naar kapsalon, Edm. Vanbeverenstraat 13, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0365 N 13 , 
door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Lepere Johnny Abel Hogeweg 44, 8930 Menen voor het verbouwen voorgevel, Hogeweg 44, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0293 N 5 , 
door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Delfortrie Guillaume en Verleye Madeline Bruggestraat 268, 8930 Menen voor het samenvoegen van 2 panden tot 1 eengezinswoning, Bruggestraat 268-272, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0475 N en 0473 C , 
door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door De Haes Luc Paul Jansonstraat 22, 8930 Menen voor het plaatsen van een veranda, Paul Jansonstraat 22, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0362 N 4 , 
door het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 werd verleend. 
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 13 maart 2019 akte heeft genomen van de melding, verricht door Viaene Brecht Peter - Waignein Marieke Peter Benoitstraat 14, 8930 Menen voor het renoveren schuur, Peter Benoitstraat 14, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0400 K .
Inzagemogelijkheden:
De melding met bijhorende plannen ligt ter inzage van het publiek van 18/03/2019 tot en met 17/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door IMMO NUYTTEN voor de aanbouw van een afzonderlijke vergaderzaal aan een bestaand café, Paradijsstraat 115, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), 0135 E, 0133 C, 0135 D, door het college van burgemeester en schepenen op 6 maart 2019, werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/03/2019 tot en met 12/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEPAEPE Christine, voor het bouwen van een alleenstaande eengezinswoning en carport, Opstal 100, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0399 G, 0400 M, door het college van burgemeester en schepenen op 6 maart 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/03/2019 tot en met 12/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 06/03/2019 akte nam van de melding verricht door:
LSVR bvba, Paradijsstraat 79, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te Paradijsstraat 79, 8930 Menen kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD, sectie B, nr(s). 0047P, 0047T en 0047S.
Kort omschreven gaat het over: LSVR bvba.
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan LSVR bvba ligt ter inzage van het publiek van 13 maart 2019 tot en met 12 april 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

 

Bekendmaking meldingsakte

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
Het College van Burgemeester en Schepenen op 06/03/2019 akte nam van de melding verricht door:
Valcke Peter, Bruggestraat 292, 8930 Menen, om een inrichting te exploiteren te Bruggestraat 292, 8930 Menen kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, nr(s). 0462B, 0460N, 0458N en 0457B2.
Kort omschreven gaat het over: Valcke Peter: het houden, kweken en opleiden van honden.
Inzagemogelijkheden:
De aktename van het College van Burgemeester en Schepenen aan vzw Grensrock ligt ter inzage van het publiek van 13 maart 2019 tot en met 12 april 2019 in het stadhuis van Menen, dienst omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Hofkip, Industrielaan 31, 8930 Menen, voor het hernieuwen en actualiseren van de milieuvergunning, Industrielaan 31, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0515 D7, 0515 Y7, 0515 F7, 0515 B8, 0515 G7, 0515 X7, 0515 V6 en 0515 W6,
door het college van burgemeester en schepenen op 6 maart 2019 voorwaardelijk werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/03/2019 tot en met 12/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de scopingsnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hagewinde goedgekeurd op 13 februari 2019.

De adviezen en inspraakreacties werden verwerkt in de scopingsnota.

Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit 5 fasen:

  1. startnota
  2. scopingsnota 
  3. voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan
  4. ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (voorlopige vaststelling)
  5. definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan 

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 akte heeft genomen van de melding, verricht door Manhaeghe Lindsy Rue de l4Yser 109 bus 45, 59200 Tourcoing voor het verwijderen dragende binnenmuur, Moeskroenstraat 495, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0277 X .
Inzagemogelijkheden:
De melding met bijhorende plannen ligt ter inzage van het publiek van 04/03/2019 tot en met 02/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Scholengemeenschap Sint-Vincentius, voor geschiktmakingswerken en oprichten turnzaal met sanitair (Blijdhove), Guido Gezellelaan 77, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0341 F, door het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 06/03/2019 tot en met 05/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door PYPE Benjamin voor het verbouwen ven een gezinswoning + regularisatie carport, Dronckaertstraat 66, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie B, 0043 B 3, 0043 A 3, door het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 06/03/2019 tot en met 05/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door JET IMPORT, voor het aanleggen van een parking, Rekkemstraat 62, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0096 F, door het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 06/03/2019 tot en met 05/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door NUYTTEN Gianni - EGELS Sandra, voor het bijstellen van verkaveling 121.379/6 - lot 5, Moorselestraat 166A, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie B, 0303 L 5, 0300 L 2, door het college van burgemeester en schepenen op 27 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 06/03/2019 tot en met 05/04/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Samyn Joachim Bruggestraat 190, 8930 Menen voor het vervangen voorgevel in volledig schrijnwerk door metselwerk, deur & kleiner raam, Bruggestraat 190, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 1009 S126 ,
door het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Ghezali Farid Kattewegel 29, 8930 Menen voor het slopen van een woning en uitbreiden van een woning, Kattewegel 30 - 29, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0335 G en 0337 G,
door het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Geldof Sven Kortrijkstraat 292, 8930 Menen voor het vellen boom, Ter Couter 18, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie F, 0269 E 2
door het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat het college van burgemeester en schepenen op 20 februari 2019 akte heeft genomen van de melding, verricht door Ingels Yngvild Waterhoenstraat 56, 8930 Menen voor het plaatsen van een afdak over een gedeelte van het terras, Waterhoenstraat 56, 8930 Menen , kadastraal bekend onder MENEN 3 AFD (LAUWE), sectie A, 0577 Y 1 .
Inzagemogelijkheden:
De melding met bijhorende plannen ligt ter inzage van het publiek van 25/02/2019 tot en met 26/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door LOLA voor het inrichten van handelshuis tot horecazaak met aanhorigheden, Rijselstraat 42, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0725, 0725 E, door het college van burgemeester en schepenen op 13 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/02/2019 tot en met 22/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door DEPAEPE Mathias, voor het bouwen van 2 woningen, Bruggestraat 460 - 462, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie A, 0399 F 5, door het college van burgemeester en schepenen op 13 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/02/2019 tot en met 22/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door MINNE Geoffrey, voor het bouwen van een garage + carport, aanbrengen crepi en plaatsen omheining, Moorselestraat 61, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 2 AFD, sectie C, 0275 X 2, door het college van burgemeester en schepenen op 13 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 20/02/2019 tot en met 22/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door Woonbedrijf Menen voor de bestemmingswijziging naar polyvalente zaal, Ieperstraat 14/0001, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 1 AFD, sectie E, 0644 F, door het college van burgemeester en schepenen op 6 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/02/2019 tot en met 15/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag

De Burgemeester van de stad Menen, Eddy Lust, brengt ter algemene kennis van het publiek dat:
de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend door BOUWONDERNEMING GHYSELINCK Kristof BVBA voor het bouwen van 4 appartementen met garages, Plaats 10, 8930 Menen, kadastraal bekend onder MENEN 5 AFD (REKKEM), sectie A, 0247 L, door het college van burgemeester en schepenen op 6 februari 2019 werd verleend.
Inzagemogelijkheden:
Het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen ligt ter inzage van het publiek van 13/02/2019 tot en met 15/03/2019 in het stadhuis van Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1 tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden:
Gedurende deze periode kunt u, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift digitaal via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DE DEPUTATIE van de Provincie West-Vlaanderen, Dienst Vergunningen - Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.