Besluitenlijst burgemeester

Titel
Besluit burgemeester dd. 12.12.2019  houdende bevel tot uit uitvoering van sloopwerken van de leegstaande stroomcabine gelegen Vaubanstraat 197+ te  8930 Menen, als maatregel in het kader van openbare veiligheid - gepubliceerd op 20 december 2019

Samenvatting: 
Bij toepassing van art. 133-135 §2  Nieuwe Gemeentewet nam de burgemeester op 12 december 2019 maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid. Aan Fluvius, eigenaar, werd bevel gegeven tot uitvoering van sloopwerken van deze leegstaande cabine tegen uiterlijk 15 februari 2020. 

Titel
Besluit burgemeester dd. 06.12.2019  houdende bevel tot uit uitvoering van sloopwerken (ballustrade voorgevel) van de politiekazerne gelegen Leopoldplein 12 te  8930 Menen, als maatregel in het kader van openbare veiligheid  - gepubliceerd op 20 december 2019

Samenvatting: 
Bij toepassing van art. 133-135 §2  Nieuwe Gemeentewet nam de burgemeester op 06 december 2019 maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid. Aan de PZ Grensleie werd bevel gegeven tot uitvoering van sloopwerken van de borstwering en balustrade aan de voorgevel tegen uiterlijk 15 januari 2020. 

Besluit van de burgemeester 25 september 2019 - Maatregelen bij hoogdringendheid in kader van openbare veiligheid. Bevel tot uitvoering werken aan nutsleidingen (gas) en tot beveiliging van de panden gelegen Oostkaai te 8930 Menen - gepubliceerd 27 juli 2019 

Besluit van de burgemeester 19 juli 2019 - Politieverordening bij hoogdringendheid ter vrijwaring van de openbare veiligheid en openbare rust op het Vander Merschplein te 8930 Menen - gepubliceerd 19 juli 2019

Besluit burgemeester dd. 26.04.2019 houdende bevel tot uit uitvoering van sloopwerken van de panden gelegen Rijselstraat 16-16+-18-20 te 8930 Menen, als maatregel in het kader van openbare veiligheid 

Bij toepassing van art. 133-135 §2  Nieuwe Gemeentewet nam de burgemeester op 26 april 2019 maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid. De eigenaar van de panden gelegen in de Rijselstraat 16-16+-18-20 te 8930 Menen werd bevel gegeven tot uitvoering van sloopwerken van deze panden tegen uiterlijk 25 mei 2019. Eveneens werden flankerende maatregelen opgelegd gelet op de ligging in de binnenstad, zowel tijdelijk (binnen de 3 maand na sloping dient een tijdelijke invulling als publiek toegankelijke open ruimte te gebeuren), alsook definitief (binnen de termijn van 2 jaar dient een omgevingsvergunningsaanvraag te zijn ingediend voor een definitief project tot heropbouw van constructies).