Watergewenning

Een 4-jarige is voortdurend in de weer. Hij is nu ong. 2x zo groot als bij zijn geboorte. Hij wordt rustiger in zijn bewegingen, hij gaat voltijds naar school en luistert goed naar de juf/meester.

De cursus watergewenning

Prioriteit blijft hier dat het kind er plezier aan beleeft. Zo wordt het gemotiveerd voor het volgen van zwemlessen.

  • Er mag niet gestreefd worden naar ‘ het leren zwemmen' van kinderen, maar naar blijven zwemmen! Daarom moet zwemmen een aangename bezigheid zijn.
  • Door middel van spelletjes krijgen de kinderen de kans om ervaringen op te doen op motorisch en sociaal vlak.
  • Het uiteindelijke doel, het aanleren van de schoolslag wordt toch niet uit het oog verloren.
  • Kikkervoetjes en drijven met plank komen ruim aan bod.
  • Lesgevers: jonge mensen uit het zwemmilieu met leservaring en met diploma redder en/of initiator of pedagogisch diploma (kleuterjuf).

Voor wie: voor kleuters van 4 tot 5 jaar

Voorwaarden: minstens 4 jaar zijn bij aanvang van de lessen

Kosten: € 60 voor 10 lessen

Hoe inschrijven: mail sturen naar badhuis@menen.be met vermelding van welke cursus u wenst / naam + voornaam kindje / geboortedatum kindje / gsm nummer van één van de ouders

Hierna wordt u op de wachtlijst gezet, en op de hoogte gehouden bij het starten van een nieuwe cursus.