Watergewenning

Een 4-jarige is voortdurend in de weer. Hij is nu ong. 2x zo groot als bij zijn geboorte. Hij wordt rustiger in zijn bewegingen, hij gaat voltijds naar school en luistert goed naar de juf/meester.

De cursus watergewenning

Prioriteit blijft hier dat het kind er plezier aan beleeft. Zo wordt het gemotiveerd voor het volgen van zwemlessen.

  • Er mag niet gestreefd worden naar ‘ het leren zwemmen' van kinderen, maar naar blijven zwemmen! Daarom moet zwemmen een aangename bezigheid zijn.
  • Door middel van spelletjes krijgen de kinderen de kans om ervaringen op te doen op motorisch en sociaal vlak.
  • Het uiteindelijke doel, het aanleren van de schoolslag wordt toch niet uit het oog verloren.
  • Kikkervoetjes en drijven met plank komen ruim aan bod.
  • Lesgevers: jonge mensen uit het zwemmilie met leservaring en met diploma redder en/of initiator of pedagogisch diploma (kleuterjuf).

Voorwaarden: kleuters van 4 tot 5 jaar
Kosten: € 50 voor 10 lessen

Telkens op zaterdag om 9u30 tot 10u. Inschrijven per 10 lessen.