Historiek

De vroegere 'Open Zwemkom' werd gebouwd in 1936 en 1937 onder het burgemeesterschap van August Debunne.

De bouwkundige of architect, was wijlen Gaston Boghemans.

Het was 50 meter lang, 16,75 meter breed en had een diepte gaande van 80 centimeter tot 3 meter.

Er  was ook een afzonderlijk kinderzwembad.

Het zwembad werd officieel ingehuldigd in 1937, in aanwezigheid van Koning Leopold III door burgemeester August Debunne, geflankeerd door schepen Robert Detaevernier.

In 2005 werd het badhuis beschermd als monument.

Vandaag spreken we over het recreatiebad 't bADhUIS met het grootste wateroppervlak van alle Vlaamse zwembaden.