Aanpassingspremie voor particulieren

De stad Menen heeft sinds 1 januari 2010 de aanpassingspremie ingevoerd. Per bouwonderdeel moeten € 2 000 kosten kunnen voorgelegd worden en per bouwonderdeel wordt een premie van € 750 uitbetaald.

Voorwaarden
Welke werken komen in aanmerking voor de aanpassingspremie?
  • het maken van een badkamer (met minstens een douche of een wastafel) die aangepast is aan de noden van een bejaarde of gehandicapte;
  • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift.
Hoeveel bedraagt de premie?

Per bouwonderdeel moeten  € 2.000 kosten (incl BTW) kunnen voorgelegd worden om recht te hebben op een premie van € 750 per bouwonderdeel.

Voorwaarden

De woning
De woning is gelegen in Menen. De woning dient als hoofdverblijfplaats.

De aanvrager
De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar of huurder). De aanvrager van de aanpassingspremie moet minstens 65 jaar zijn of minimum 66 % gehandicapt. De huurders leggen een huurcontract voor van 9 jaar.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont van twee jaar vooraf, moet lager liggen dan € 29.000.

Extra informatie
Aanvraag en uitbetaling van de premie

De premie moet aangevraagd worden voor de aanvang van de werken.

Binnen een periode van 5 jaar kan de aanpassingspremie een tweede maal aangevraagd worden, mits de tweede aanvraag betrekking heeft op een ander bouwonderdeel.

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar, foto’s van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van de onderzoeker.