Digitaal aanvraagformulier gemeentelijke aanpassingspremie

Een premie-aanvraag is enkel geldig wanneer u voor aanvang van de werkzaamheden de aanvraag indient en u voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld in het premiereglement.

Er zijn momenteel problemen om het formulier in te vullen wanneer je gebruik maakt van Internet Explorer of Safari als browser. Het is aangewezen om Firefox of Google Chrome te gebruiken om het formulier in te vullen.

Huurder/Eigenaar
Huurder/Eigenaar
Identiteit
Financiële informatie
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Voor welke bouwonderdelen vraagt u een aanpassingspremie aan?
Bouwonderdeel
Foto's
Maximaal 8 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Offertes
Maximaal 8 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

De aanvrager verklaart,

Kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals vastgelegd in het gemeentelijke premiereglement voor het bekomen van een aanpassingspremie;
Bij onduidelijkheid zal hij/zij toegang verlenen tot de woning om de nodige vaststellingen te kunnen doen;
In eer en geweten dat de bovenstaande gegevens correct en volledig zijn;
Ondergetekende,