Het belang van een huisnummer

Gepubliceerd op Maandag 28 juni 2021

Hangt je huisnummer zichtbaar op je woning en is het goed leesbaar vanop de openbare weg?

Bij een interventie van zowel politie, brandweer of de ambulance telt elke seconde. Er gaat kostbare tijd verloren bij het zoeken naar het juiste huisnummer. Vergeet ook de pakjesbezorgers en postbodes niet. Je ontvangt toch ook graag je pakketjes thuis?

Stad Menen streeft tevens ook voor een goed zichtbaar huisnummer en start met het actieplan ‘Huisnummers’. De gemeenschapswachten zullen elk in hun eigen zone op pad gaan om na te gaan of elke woning over een huisnummer beschikt en of dit goed zichtbaar is vanop de openbare weg. Wanneer wordt vastgesteld dat er geen huisnummer aanwezig is of wanneer dit huisnummer niet goed zichtbaar is worden de bewoners geïnformeerd aan de hand van een flyer en krijgen zij enige tijd om hun woning van een duidelijk zichtbaar/leesbaar huisnummerplaatje te voorzien.

U als bewoner krijgt de mogelijkheid om desgewenst een gratis huisnummerplaatje te bekomen via de stad indien u daar zelf niet in voorziet.

Wenst u in te gaan op een gratis ter beschikking gesteld huisnummerplaatje via de stad dan kunt u dit aanvragen via digitale weg (https://www.menen.be/formulieren/huisnummer-aanvragen) of via vervolledigen van de invulstrook op de flyer en terug te bezorgen aan de stad (per post of onthaalpunt).

Wanneer blijkt dat u zich niet in regel hebt gesteld binnen de maand kan een GAS-vaststelling worden opgemaakt.

Het is in ieders belang dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Het zal je maar als burger overkomen dat hulpdiensten te laat komen omdat ze jouw woning niet op tijd vinden wegens het ontbreken van een huisnummer. Een huisnummer is dus wel degelijk verplicht!

Wij wijzen u in dit verband op de bepaling van het algemeen politiereglement,

artikel 35: De eigenaars en bewoners van gebouwen zijn verplicht het huisnummer dat hen door de gemeentelijke overheid is toegewezen aan te brengen en ervoor te zorgen dat dit nummer leesbaar en zichtbaar blijft.

Zie ook