Beleidsnota 'Samen Menen Maken 2019-2024'

Gepubliceerd op Maandag 29 april 2019

De nieuwe bestuursploeg is ontzettend trots om de komende zes jaar, samen met zijn inwoners, de mooie stad Menen te mogen besturen. Menen is een boeiende stad met tal van uitdagingen, maar ook met heel veel mogelijkheden. Samen met de inwoners wil het bestuursteam de stad Menen tijdens deze bestuursperiode echt in beweging te zetten.

De bestuursploeg wil volop de kaart trekken van participatie en actieve betrokkenheid van onze inwoners bij het reilen en zeilen van onze stad. ‘Samen Menen Maken’, daar gaan we resoluut voor in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. In de buurten en de wijken wil de bestuursploeg de inwoners uitdagen om zelf concrete acties te ondernemen met een burgerbudget. Daarnaast willen we de inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem zoveel mogelijk betrekken bij concrete projecten met participatiemomenten, infovergaderingen en workshops. 

In dit kader bracht het nieuwe bestuursteam een bezoek in de verschillende deelgemeenten om de beleidsnota voor te stellen.

-> 24/05 tussen 17u en 19u op de Plaats in Rekkem;

-> 14/06 tussen 16u en 18u op de Grote Markt in Menen – 18u tot 20u op het Delorsplein;

-> 21/06 tussen 17u en 19u in Lauwe.

Het bestuursteam wil ook een toegankelijk en laagdrempelig bestuur zijn voor elke Menenaar, Lauwenaar en Rekkemnaar. Binnenkort kan elke inwoner met al zijn vragen terecht bij een centraal meldpunt. Op die manier krijgt elke vraag steevast een antwoord en komt de dienstverlening dichter bij onze inwoners.

Het bestuursteam gelooft in de stad Menen en haar inwoners. Elke dag wil het bestuur, samen met haar burgers, bouwen aan een sterk en positief imago voor Menen, Lauwe en Rekkem. Optimisme, overtuiging en goesting zijn onze motor. Elke Menenaar, Lauwenaar en Rekkemnaar moet fier zijn op zijn stad en deelgemeenten. In alles wat we doen, promoten we actief onze stad naar de buitenwereld.

Het bestuursteam stelt drie topprioriteiten voorop. Samen met de inwoners maken wij van Menen een veilige stad. De komende zes jaar rollen wij een concreet veiligheidsplan uit voor Menen met een evenwicht tussen preventie en repressie. Wij leggen de focus op positieve veiligheid en zorgen dat elke inwoner zich thuis voelt en verbonden is met zijn buurt of wijk. Met regelmatige wijkbezoeken willen wij een rechtstreekse band met onze inwoners creëren.

Een tweede prioriteit is van Menen een nette stad maken. Wij voorzien hiervoor de nodige werkingsmiddelen en investeren in snelle interventieteams die onmiddellijk op het terrein actief zijn. Als stad geven wij ook het goede voorbeeld en onderhouden wij consequent ons openbaar groen en straatmeubilair. Samen met jullie dragen wij zorg voor onze publieke ruimte. Met nette buurten zetten wij iedereen aan om op straat te komen en elkaar te ontmoeten.

Ten slotte willen wij bouwen aan een warm en inclusief Menen. Menen is van iedereen: elke inwoner verdient alle kansen om volwaardig deel te nemen aan onze lokale samenleving. Bij elke beslissing staan wij stil bij de impact op onze inwoners die het moeilijk hebben. Wij investeren in onze kinderen. Met brugfiguren leggen wij de link tussen welzijn en onderwijs en ondersteunen wij actief de ouders.

Graag stellen wij onze beleidsnota voor de komende zes jaar aan jullie voor. De ambities zijn groot, de goesting nog groter!Lees hier de volledige beleidsnota 'Samen Menen Maken 2019-2024'