Huren klank-, licht- en spelmateriaal

Jeugddienst Menen beheert de uitleendienst van Stad Menen. We hebben een uitgebreid assortiment van feestmateriaal, gaande van kleine boxen en lichten tot een heuse PA-installatie, spelmateriaal, springkastelen... 

Algemene voorwaarden
 • De stedelijke jeugddienst stelt materiaal voor ontlening ter beschikking aan jeugdverenigingen en volwassenenverenigingen. Ontlening voor louter privaat gebruik van particulier wordt niet toegelaten.

 • De ontlening wordt beperkt tot max. 1dag tijdens de week en 3 dagen tijdens weekend en feestdagen. Tenzij andere afspraken zijn gemaakt met de jeugddienst. Wanneer het materiaal niet op de afgesproken datum wordt teruggebracht, wordt er per dag dat men te laat is ½ van de huurprijs aangerekend.
 • Het ontlenen begint van zodra het materiaal afgehaald wordt.
 • De uitleendienst is ondergebracht in de stedelijke jeugddienst, J&M Sabbestraat 163a, 8930 Menen.
 • Aanvragen om klank,- licht- en spelmateriaal te huren kan op twee manieren:
  • Het online aanvraagformulier invullen.
  • Het aanvraagformulier invullen op de jeugddienst zelf.
 • Voor de ontlening van het materiaal wordt een huurprijs gevraagd. U kan enkel betalen met bancontact of er wordt een factuur verzonden. Betalen met cash geld is niet mogelijk.
 • Bij het afhalen wordt het materiaal in aanwezigheid van de ontlener gecontroleerd. Indien de ontlener niet blijft tijdens het testen van het materiaal dan is het resultaat van de test ontegensprekelijk.
 • Het vervoer van het ontleende materiaal gebeurt door de ontlener, en is ten laste van de ontlener. U maakt dus zelf een afspraak met de jeugddienst wanneer u om het uitgeleende materiaal zou kunnen komen.
 • De ontlener verbindt zich er toe het ontleende materiaal in geen geval aan derden te ontlenen en/of te verhuren.
 • Eventuele beschadiging van de apparatuur, verlies of diefstal, hetzij geheel of gedeeltelijk, vallen ten laste van de verantwoordelijke ontlener. Daarom raden we de aanvrager aan hiervoor een verzekering af te sluiten. Bij herhaalde beschadiging of tekortkoming zal de betrokken organisatie of persoon voor verdere bruikleen uitgesloten worden.
 • De ontlener wordt verzocht de jeugddienst in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen bij de ontleende apparatuur.
 • Indien de verantwoordelijke van de jeugddienst vaststelt dat er aan het materiaal werd gewerkt, dan heeft de verantwoordelijke het recht om een schade bedrag op te leggen en dit afhankelijk van de werken met een minimum van 100 euro.
 • Het aanvraagformulier moet minimum 1 week op voorhand ingediend worden, indien dit niet het geval is kan de jeugddienst niet garanderen dat de aanvraag nog behandeld wordt.
 • Het materiaal kan enkel afgehaald en teruggebracht worden tijdens de openingsuren van de jeugddienst, tenzij andere afspraken zijn gemaakt met de jeugddienst. 

Webshop