VPG's - VindPlaatsGerichte werking

In de paasvakantie gaat de VPG-werking terug van start. Dit is de vakantiewerking die zich richt op jongeren en deze benadert aan de hand van vindplaatsgericht werken. Op deze manier gaan deze animatoren aan de slag op de locaties waar de jongeren zich bevinden. Door veel tussen de jongeren aanwezig te zijn vangen de animatoren signalen en behoeften op. Ze maken contact, spreken met de jongeren en bouwen een vertrouwensrelatie op. Daarnaast werken ze samen met de jongeren aan een activiteit die op het einde van de week plaatsvindt op een plein naar keuze, namelijk een chillspot.

Tijdens deze chillspot komen jongeren samen op een plein in een buurt naar keuze. Verder wordt dit ingericht naargelang de interesses van de jongeren die tijdens de week meehelpen. Jongeren komen er samen, organiseren soms een voetbaltornooi, luisteren wat muziek, … dit gaat steeds door op vrijdagnamiddag van 14u-18u.

Omwille van het coronavirus en de nog steeds geldende maatregelen, kiezen wij ervoor om de vakantiewerking tijdens de paasvakantie nog in coronamodus voor te bereiden analoog als de zomervakantie. Volgende maatregelen zullen dus gelden: 

  • Contact tracing: we hebben de gegevens van de jongeren nodig indien iemand ziek wordt, op deze manier kunnen wij de jongeren contacteren. Nadien worden deze gegevens steeds vernietigd.

Contactbubbels: er zal een maximum gehanteerd worden per bubbel tijdens activiteiten.

  • Noodprocedure: indien een jongere ziek wordt tijdens een activiteit worden de ouders verwittigd en dient de jongere opgehaald te worden of dient de jongere zelf naar huis te gaan.
  • Deelnemen: jongeren die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet deelnemen. Jongeren die behoren tot de risicogroep voor Covid-19 zullen voor hun eigen veiligheid helaas niet kunnen deelnemen.

Doelgroep: 12-30-jarigen 

Deelname: gratis

Datum: 06/04/2021 tot en met 16/04/2021

Contact: Silina Verhaeghe - silina.verhaeghe@menen.be - 0491 618 267 - 056 529 236 - Facebook: Silina van de jeugddienst

Jonathan Eggermont – jonathan.eggermont@uitdemarge.be – 0478 290 413 – Facebookpagina: Jonathan JOW