Cultuurforum

Principes open cultuurforum

1.    Het open Cultuurforum wordt als adviesraad voor cultuur en bibliotheek voor de gemeenteraad georganiseerd.

2.    Een helikoptergroep volgt de planning en de vooropgestelde thema’s op en bewaakt welke werkgroepen wanneer samenzitten.

3.    Werkgroepen werken zelfstandig voorstellen uit (op korte en lange termijn) rond de specifieke thema’s uit het open Cultuurforum.

4.    We starten in september 2019 met 5 werkgroepen:

  • Een werkgroep ‘De bib als open huis’
  • Een werkgroep ‘Cultuur in de buurt’
  • Een werkgroep ‘Hoe maken we het cultuuraanbod zo toegankelijk mogelijk?’
  • Een werkgroep ‘Hoe ondersteunen wij onze verenigingen optimaal?’
  • Een werkgroep ‘Cultuurkalender en communicatie’

5.    Wij stellen de algemene vergadering en de raad van bestuur van het cultuurcentrum De Steiger vanuit de ingediende kandidaturen voor het Cultuurforum samen

6.    Wij blijven de subsidies voor socio-culturele verenigingen en vernieuwende projecten organiseren en maken die ook bekend.

7.    Een trekker van elke werkgroep kan in de helikoptergroep zitten.

8.    Iedereen is welkom op het open Cultuurforum.

9.    Wij stellen deze principes ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 26 juni en werken dit later uit in statuten en huishoudelijke reglementen.