Cultuurprijs

Het stadsbestuur van Menen wil het belang van cultuur en kunst in de stad onderkennen en uitdragen door jaarlijks cultuurprijzen uit te reiken aan een natuurlijk persoon, culturele vereniging of cultureel project in de stad.

De prijs wordt toegekend voor een uitzonderlijke prestatie in het brede culturele veld in het voorbije jaar of voor een grote verdienste in het brede culturele veld gedurende meerdere jaren.

Onder cultuur wordt verstaan: architectuur en vormgeving, beeldende kunst, creatie, erfgoed en geschiedenis, film en multimedia, literatuur en poëzie, podiumkunsten (muziek, theater, dans,..), sociaal-cultureel werk.

Cultuurprijs Stad Menen
Het cultuurforum en het stadsbestuur willen de cultuurprijzen ook dit jaar weer uitreiken. De onbetaalbare inzet van de vele vrijwilligers in het verenigingsleven verdient een pluim. De bruisende creativiteit zorgt voor heel veel cultureel leven in onze stad én voor een gevulde activiteitenkalender. Daarom dat we dit met deze prijzen in de verf willen zetten.