Wereldraad

Wat?

De Wereldraad (of Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) van Menen werd officieel opgericht in 1997. Naast de schepen en de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking zetelen in deze raad diverse organisaties die in Menen-Lauwe-Rekkem actief zijn rond het Noord-Zuidthema. Deze organisaties stellen zich hieronder kort voor. Verder maken ook afgevaardigden van politieke partijen, van enkele socio-culturele verenigingen en van scholen, alsook geïnteresseerde individuen deel uit van de raad. 
Contacteer ons als ook U zich geroepen voelt om in de Raad te zetelen!

Leden
 • Agbor (Bouchard) Emilia (Gerard) Africa New Dimension
 • Beyens Arne N-VA
 • Coussement Martine vzw Sabou
 • Daveloose Jan Rode Kruis Menen
 • Degand Peter Geneeskunde voor 3de Wereld
 • Dousy Katrien Markant Menen
 • Fioré Olivier Rode Kruis Opvangcentrum
 • Heyrick Lionel Broederlijk Delen Menen
 • Jovanovic Vesna Serge Berten Comité
 • Leleu Marie-Paule De vrienden van Warang
 • Mvibudulu Mavinga Martin Comité Jozef Dessein
 • Schepen Ponnet Herman Schepen NZ Sp.a
 • Roose Caroline vertegenwoordiger scholen
 • Rosseel Jozef Individueel geïnteresseerde
 • Schuermans Jody Open VLD
 • Sonneville Omer De vrienden van Warang
 • Van Assche Jelle 11.11.11-werkgroep Lauwe
 • Vandeputte Reinald Rikolto Vredeseilanden
 • Vanneste Bernadette vzw Sabou
 • Vens Cassandra CD&V
Doel?

De Wereldraad streeft ernaar om:

 • in overleg het gemeentelijk beleid ontwikkelingssamenwerking uit te stippelen en uit te voeren
 • overleg en samenwerking te bewerkstelligen tussen de lokale Noord-Zuidorganisaties onderling en tussen deze organisaties en andere belangstellenden
 • de bevolking van Menen te informeren over en te sensibiliseren omtrent de Noord-Zuidproblematiek
 • advies te verstrekken aan het gemeentebestuur omtrent Noord-Zuidzaken
 • projecten in het Zuiden waar Menenaars bij betrokken zijn, financieel te ondersteunen en ze wat extra bekendheid te geven

De Wereldraad coördineert samen met de diverse 11.11.11-Werkgroepen de jaarlijkse 11.11.11-campagne. 
Momenteel bekijkt een werkgroep van de Wereldraad of Menen Fairtradegemeente kan worden.
Tot slot werkt de Wereldraad ook samen met de koepelwerking Festo de Koloroj - een open geest voor alle culturen. Festo de Koloroj wil op feestelijke manier andere culturen in onze wereld in de kijker zetten, oa op het jaarlijkse gelijknamige wereldfeest, en zo een steentje bijdragen aan een warmere en meer verdraagzame samenleving.

Nuttige documenten