Wereldraad

Waalvest 1
8930
Menen
Tel:
056 515 891
Fax:
056 314 940
Wat?

De SROS van Menen werd officieel opgericht in 1997. Naast de schepen en de ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking zetelen in deze raad diverse organisaties die in Menen-Lauwe-Rekkem actief zijn rond het Noord-Zuidthema. Deze organisaties stellen zich hieronder kort voor. Verder maken ook afgevaardigden van politieke partijen, van enkele socio-culturele verenigingen en van scholen, alsook geïnteresseerde individuen deel uit van de raad.
Contacteer ons als ook U zich geroepen voelt om in de Raad te zetelen!

Doel?

De SROS streeft ernaar:

  • overleg en samenwerking te bewerkstelligen tussen de lokale Noord-Zuid-organisaties onderling en tussen deze organisaties en andere belangstellenden
  • de bevolking van Menen te informeren over en te sensibiliseren omtrent de Noord-Zuidproblematiek
  • advies te verstrekken aan het gemeentebestuur omtrent Noord-Zuidzaken
  • projecten in het Zuiden waar Menenaars bij betrokken zijn, een financieel steuntje in de rug te geven en ze wat extra bekendheid te geven

De SROS coördineert verder samen met de 11.11.11-Werkgroep de jaarlijkse 11.11.11-campagne. Alle info omtrent 11.11.11 vindt u trouwens op http://www.11.be/
Ten slotte maakt de SROS ook deel uit van de koepelwerking Festo de Koloroj - een open geest voor alle culturen. Festo de Koloroj wil op feestelijke manier andere culturen in onze wereld in de kijker zetten. Dit gebeurt onder meer op het wereldfeest