Tuinhuisjes

Om een tuinhuis te bouwen, is geen stedenbouwkundige vergunning nodig voorzover het niet strijdig is met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen, bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen, onverminderd de bepalingen van andere van toepassing zijnde regelgeving, en als het tuinhuis aan al de volgende voorwaarden voldoet:

  • maximaal 40 vierkante meter met inbegrip van alle bestaande bijgebouwen
  • de hoogte is maximaal 3,5 meter
  • in de achtertuin, tegen een bestaande vergunde muur, of op ten minsten 1 meter van de perceelgrenzen
  • binnen dertig meter van de vergunde woning
  • niet in de voortuin
  • niet in ruimtelijk kwetsbare gebied, met uitzondering van parkgebied