Trage wegen

De voorbije jaren kregen alle "Trage Wegen" van Lauwe en Rekkem een naamplaat voor een betere herkenbaarheid.

Naar aanleiding van de "Dag van de Trage Wegen" op 18 oktober 2015 werden kaarten van Lauwe en Rekkem opgemaakt met de inplanting van alle aanwezige trage wegen in de huidige toestand.