Subsidies voor sportverenigingen

Iedere erkende sportvereniging van de stad Menen, zij die aangesloten zijn aan de Menense Sportraad zijn automatisch erkend, kan een aanvraag indienen tot het bekomen van een jaarlijkse subsidie.

Raadpleeg hier het stedelijk erkenningsreglement voor sportverenigingen.

Hier vind je ook nog een invulformulier om alle clubinfo door te geven voor de aanmaak van een nieuwe infobrochure en het updaten van de clubgegevens op onze website.

 

Graag vragen wij dit jaar jullie aandacht voor onderstaande richtlijnen en aanbevelingen. 
GELIEVE DEZE ZEKER DOOR TE NEMEN ALVORENS JULLIE DOSSIER IN TE VULLEN
 • Gezien jaarlijks bij een aantal clubs bewijsstukken ontbreken in het subsidiedossier wil ik jullie erop wijzen dat geen bewijsstuk , geen punten betekent. De ontbrekende bewijsstukken zullen dan ook niet langer door ons worden opgevraagd.
 • Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid worden er maatregelen genomen gaande van vermindering van het subsidiebedrag tot het schrappen van het volledige bedrag (vb. namen opgeven van trainers die geen training meer geven binnen de club).
 • Indien de subsidies voor de jeugdwerking op een ander rekeningnummer dienen gestort te worden gelieve dit duidelijk te vermelden.
 • Bij ledenlijst is adres en geboortejaar noodzakelijk. Enkel de voornaam en familienaam volstaat niet.
 • Op de gevraagde ledenlijst mogen enkel de namen staan van de sportende leden. Bestuursleden komen niet in aanmerking. Indien de bestuursleden toch op de lijst staan dient dit onderscheid zichtbaar te zijn op de lijst. 
 • Handtekening van de secretaris is verplicht.
 • Diploma’s moeten jaarlijks allemaal opnieuw ingediend worden. Ook al is hij/zij al meerdere jaren trainer/trainster binnen de club.
 • Geen diploma betekent geen punten.
 • Tip: Hou zelf een map bij op jullie computer van de ingediende diploma’s van trainers op de club. Versleep het diploma van trainer uit dienst naar andere map. De map van trainers nog in dienst mag je gerust doorsturen via We-transfer naar sportdienst@menen.be
 • Bij Duurzaam sportmateriaal komen clubkledij en verbruikersmaterialen (vb. ballen, rackets,…) niet in aanmerking. Of anders gezegd persoonsgebonden materialen komen niet in aanmerking. 
 • Als bijzondere doelgroepen worden beschouwd vb. senioren en mensen met een beperking. Vrouwen zijn nog steeds geen bijzondere doelgroep.