Kamerwonen

Omdat kamerwonen de leefbaarheid en de (brand)veiligheid ernstig in het gedrang kan brengen werd er een aanvullend gemeentelijk reglement ingevoerd.

Zo moet een verhuurder bij iedere nieuwe verhuring een schriftelijke toestemming aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen. De woning zal dan gecontroleerd worden door politie, brandweer én de stedelijke diensten op leefbaarheid en veiligheid. Indien niet aan de minimumvoorwaarden voldaan wordt, kan het pand voorlopig gesloten worden tot aan alle verplichtingen voldaan wordt. Die minimumvoorwaarden zijn heel divers en gaan van een minimum oppervlakte van de kamers tot een fietsenberging voor de inwoners.

Bekijk hier de politieverordening die het kamerwonen in de stad Menen regelt.