Attest / Akte erfopvolging

De erfrechtverklaring en akte van bekendheid die vroeger afgeleverd werden door respectievelijk het stadsbestuur en de vrederechter bestaan niet meer.  Ze werden vervangen door een attest van erfopvolging en een akte van erfopvolging.

Voor beide zaken kan je niet meer terecht bij het stadsbestuur

Het attest van erfopvolging kan aangevraagd worden bij FOD Financiën :

  • Je kan dit attest volledig online aanvragen via MyMinfin
  • Voor wie dit niet digitaal lukt, is er nog altijd het contactcenter op het nummer 02 572 57 57 om een papieren aanvraagfomulier te vragen.

In een aantal gevallen kan de FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte van erfopvolging te laten opmaken door een notaris.  Meer info vind je hier

Extra informatie

FOD Financiën – dienst registratie

Hoveniersstraat 31

8500 Kortrijk

Tel 02 572 57 57

rzsj.kantoor.kortrijk2@minfin.fed.be