Samen voor een verkeersveilige stad

Gepubliceerd op Woensdag 01 mei 2024

In 2021 keurde de gemeenteraad van Menen een ambitieus mobiliteitsplan goed. De stad onderschreef de Vlaamse doelstelling om tegen 2050 het aantal verkeersongevallen te herleiden tot nul. Concreet beoogde Menen een daling van het aantal verkeersongevallen van 25% tegen 2025, 50% tegen 2030 en tegen 2040 zouden er geen fiets- of voetgangersdoden meer mogen vallen.

De afgelopen twee jaar werden in Menen tal van grote en kleine verkeersingrepen gerealiseerd om de verkeersveiligheid te verhogen. De politiecijfers over 2023 tonen aan dat de doelstelling voor eind 2025 nu al behaald is.

Drie cruciale statistieken

We noteren onder meer een recordaantal maanden zonder verkeersdoden: maar liefst 23 maanden bleef de stad gespaard van dit leed. Hopelijk wordt dit record nog lang verder uitgebreid.

Ook het aantal verkeersongevallen met doden of zwaargewonden daalde fors: van 15 in 2019 en 2020 naar 9 in 2023.

Een daling is er ook te zien bij het totaal aantal verkeersongevallen met letsels: van 114 in 2019 naar 91 in 2023.

De ernst van de ongevallen daalt dus sneller dan het aantal ongevallen zelf, wat een zeer positieve tendens is. Echter, elk ongeval is er natuurlijk één te veel.

Het aantal inwoners dat het veilig vindt om hun kinderen te laten fietsen naar school in Menen is in stijgend lijn. Ook het aantal inwoners dat het veilig vindt om te fietsen in onze stad stijgt (bron: gemeente-stadsmonitor).

Aanpassingen snelheidsregime

We werken ook voortdurend aan de verbetering van de verkeersveiligheid. In dat kader werden de zones 30 geëvalueerd en werden een aantal knelpunten vastgesteld.

Om de snelheidsregimes leesbaarder te maken, worden volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Larstraat: vanaf de LAR tot aan de zone 30 wordt het snelheidsregime 50 km/u.
  • Landelijke wegen tussen Leopold Sabbestraat en Larstraat: deze wegen worden opgenomen in de zone 30.
  • Grote Molenstraat: de zone 30 wordt aangesloten op de bebouwde kom.
  • Priester Coulonstraat: de maximumsnelheid tussen de bebouwde kom van Rekkem en Lauwe wordt verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u.
  • Rekkemstraat: de zone 30 wordt ingekort tot aan de inrit van Jet Import.

Deze aanpassingen zorgen voor een duidelijkere en meer uniforme toepassing van de zones 30 in Menen.