Park Ter Walle: ons stadspark

Het stadsbestuur Menen zet in op het inrichten van onze publieke ruimtes. Eén van de prioriteiten daarbij is de aanleg van de omgeving van het Park Ter Walle. Het Park Ter Walle moet een volwaardig stadspark worden met een natuurlijk, monumentaal én recreatief karakter. Die plannen werden een tijdje geleden, na de bouw van de polyvalente zaal, al gelanceerd: nu worden ze uitgevoerd. De werken starten op 2 september.

NATUURLIJK, RECREATIEF ÉN MONUMENTAAL STADSPARK

Bestaande landschappelijke structuren zoals de Geluwebeek en de oude vestingmuur staan centraal bij de herinrichting van het Park Ter Walle en zullen zelfs versterkt worden. De natuurlijke overgangen en hoogteverschillen zijn kenmerkend voor de beekvallei en worden in het nieuwe park geaccentueerd en weer beleefbaar gemaakt. Ze zullen ook helpen om de waterhuishouding van het park te verbeteren.
De historische vestingmuren vormen een prachtig decor voor het Park Ter Walle: er kan gewandeld worden langs de vesting door kleurrijke bloemenvelden. De grond die is afgegraven bij de bouw van de nieuwe zaal zal worden gebruikt om parkhellingen van gras te creëren met zitmogelijkheden en speelaanleidingen. De buitenruimte van de zaal wordt vanzelfsprekend onderdeel van het park. Een nieuw padensysteem – met ook een Finse looppiste – geeft het park een betere toegang en maakt het mogelijk om verschillende wandelingen te maken. Het centrale parkdeel met de sportvelden heeft een weids karakter, waardoor er lange zichten door het park ontstaan. Ook zullen aan de randen nieuwe bomen worden aangeplant, die door hun vorm en kleur de parksfeer versterken. De parking blijft behouden, maar krijgt een efficiëntere indeling.

START WERKEN 2 SEPTEMBER

Op 2 september start de aanleg van het vernieuwde stadspark. Het is de bedoeling dat de werken klaar zijn tegen de volgende paasvakantie, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. De polyvalente zaal en de burelen van de stedelijke Sport- en Jeugddienst blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. In de eerste fase wordt de parking heraangelegd. Deze is dan ook niet bruikbaar, zodat de Zwemkomstraat tijdelijk de enige toegang tot het park is. Daarna wordt het park zelf aangepakt en kan er terug ingereden worden via de J. & M. Sabbestraat. De glasbol op de parking in het park wordt tijdelijk verplaatst naar de parking in de Donkerstraat. De garagestraat van de Parkstraat naar Park Ter Walle blijft bereikbaar en wordt niet gebruikt voor leveringen.
Omdat veiligheid tijdens de werken in en rond het park primeert, zal de tunnel tussen het Park Ter Walle en het Brouwerspark afgesloten worden. Er zal tijdens de werken op weekdagen tussen 7:00 en 17:00 niet kunnen geparkeerd worden in de Zwemkomstraat wegens de doorgang van het werfverkeer.
Tijdens de aanleg van dit prachtige stadspark streven aannemer en opdrachtgever ernaar om de hinder tot een minimum te beperken.