Opstart voorbereidende werken Lauweplaats

Gepubliceerd op Woensdag 06 maart 2024

Voor de riolerings- en omgevingswerken aan Lauweplaats, zullen er nutswerken gebeuren. Deze gaan van start vanaf maandag 11 maart 2024.

Voorbereidende werken

Tijdens de voorbereidende werken moeten de nutsmaatschappijen hun infrastructuren verplaatsen, versterken en vernieuwen. Deze werken worden als een mobiele werf uitgevoerd waarbij er straat per straat een aanleg zal gebeuren om de bereikbaarheid maximaal te houden.

Na de aanleg van de nutsleidingen worden er woningen overgekoppeld op de nieuwe netten en zullen oude netten uit dienst worden genomen.

De voorbereidende werken zullen, afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, een twaalftal weken in beslag nemen.

Wegomlegging Lauweplaats

Gefaseerde verloop van de nutswerken

Om de bereikbaarheid zo hoog mogelijk te houden zullen de nutswerken in verschillende fases verlopen:

  • FASE 1: Schoolstraat
  • FASE 2: binnenzijde Lauweplaats  (zone rond de Sint-Bavokerk)
  • FASE 3: Larstraat
  • FASE 4: buitenzijde Lauweplaats (handelaarszone)
  • FASE 5: Wevelgemstraat - Lauwbergstraat

Fase 1: Schoolstraat

Om de werken veilig en vlot te doen verlopen worden er volgende verkeersmaatregelen genomen:

  • er wordt plaatselijk een parkeerverbod ingevoerd
  • er wordt plaatselijk verkeer ingevoerd
  • er wordt een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer via Hospitaalstraat / Larstraat / Lauweplaats
  • er wordt lokaal éénrichtingsverkeer ingevoerd (vanuit de Hospitaalstraat richting Lauwbergstraat).

De duurtijd van deze eerste fase wordt geschat op een tweetal weken.

Contactgegevens uitvoerder:
Zeelse Grond- & kabelwerken - 052/450.109 - info@zgkw.be

Contactgegevens opdrachtgever:
Fluvius - 078/353.534 - www.fluvius.be/nl/contact/contactformulier