Opening Barakkenpark

Gepubliceerd op Woensdag 24 januari 2024

Op 30 januari 2024 opent Stad Menen met trots het Barakkenpark, een nieuw park van 2 ha aan de oevers van de Leie. De opening zal plaatsvinden in aanwezigheid van de gedeputeerde voor toerisme en recreatie en voorzitter van Westtoer Sabien Laheye-Battheu, het stadsbestuur én gebeurde samen met alle leerlingen en leerkrachten van basisschool Vlam.

“Het Barakkenpark maakt deel uit van het blauwgroene netwerk aan de Leie en is een antwoord op de groeiende uitdagingen van klimaatverandering en de behoefte aan groene ruimtes”, zegt schepen van publieke ruimte Patrick Roose. “We leggen de nadruk op behoud van natte natuur, aanleg van vier bosjes (in totaal werden 325 bomen en 6530 stuks bosgoed gepland), toevoegen van extra biodiversiteit, toegankelijkheid en sociale interactie. Zo vormt dit park een welgekomen aanvulling op de sterk verstedelijkte wijk de Barakken.”

“Het ontwerp kwam tot stand in overleg met de bewoners, die hun eigen ideeën konden voorstellen in een workshop. Door de verbreding van bestaande afwateringsgrachtjes werd een infiltratiezone gecreëerd, die ook als speelelement dienst doet. Een boomgaard, bloemenweides en een lager gelegen bospoel zorgen voor meer biodiversiteit. Ook werd een bijenhotel geplaatst wat kadert binnen ons stedelijk Bijenplan en één van de initiatieven is die past binnen het kader van onze recente erkenning als Bijenvriendelijke Gemeente 2024. Door het binnenhalen van verschillende subsidies, van de Vlaamse Overheid (Natuur in je Buurt en Openstelling van het Agentschap Natuur en Bos, en Groene Sporen en Natte Natuur van het Departement Omgeving), de Provincie West-Vlaanderen als toeristische stimulans en Interreg Valys, zijn we erin geslaagd om de publieke ruimte nog meer af te stemmen op de wensen van de bewoners. Een rolstoeltoegankelijk vlonderpad zorgt ervoor dat het park voor iedereen toegankelijk is.”

Schepen van Leiewerken Mieke Syssauw vult aan: “Het was ondanks de hoge kostprijs een bewuste keuze om dit vlonderpad te voorzien. Het Barakkenpark wordt een centraal ontmoetingspunt aan de Leie, waarbij de nieuwe fiets- en voetgangersbrug de verbinding vormt tussen het stadcentrum, het park en de Barakken. Het wordt ook een knooppunt voor fietsers, gelegen aan de fietssnelweg Komen-Deinze. Bij de afwerking van de brug is ook de verdere uitwerking van de openbare verlichting langs het jaagpad voorzien en zal het toekomstig jaagpad gelijkvloers aansluiten op het vlonderpad.”

“Een opening tijdens de wintermaanden toont mooi welke ruimte het water hier krijgt. De bestaande afwateringsgrachten werden verbreed en uitgediept, en werden ingericht als avontuurlijk speelelement”, vervolledigt schepen Roose.

Gedeputeerde voor toerisme en recreatie en voorzitter van Westtoer Sabien Laheye-Battheu: “Dit project is een realisatie binnen het reglement ‘Beleef West-Vlaanderen’, de ontwikkeling van een hotspot voor fietsers en wandelaars. Bedoeling is dat we op de provinciale routes en netwerken veel plaatsjes zoals deze kunnen inrichten. Veel mensen houden ervan om te fietsen maar stoppen ook graag eens onderweg, op een mooie picknickplaats of een gezellig terrasje. En dat het Barakkenpark in Menen een echte hotspot voor fietsers is dat zien we aan de vele routes die hier passeren: de Blauwe Ruitfietsroute en de Grensleiefietsroute, twee icoonfietsroutes: de Vlaanderenfietsroute en de Heuvelfietsroute en het fietsnetwerk Leiestreek.”

“Het park zelf is ideaal om te picknicken, te spelen, te wandelen of even uit te rusten”, zegt Emiel Knockaert, leerkracht in de nabijgelegen basisschool Vlam. “Vele kinderen van onze school houden echt van de natuur, en ik zie ze zich hier al volop uitleven. We zullen in een stoet van de school naar het park wandelen via de Sint-Jozefskerk. Om de stoet  in te kleden, hebben we samen met alle leerlingen uit de school bloemen en richtingaanwijzers geknutseld. De leerlingen van mijn zesde klas hebben daarnaast nog infoborden gemaakt. Ze zullen iets vertellen over een door hen uitgekozen plant of dier uit het Barakkenpark. Zo worden ze als het ware echte ambassadeurs van dit nieuwe stukje groen dichtbij hun thuis.”