Nieuwe sportkooi Vredesplein doet bewegen

“Samen Menen laten bewegen: met ons Team 8930 is het één van de prioriteiten die we begin dit jaar in onze beleidsnota neerpenden. Dit doen we onder meer door werk te maken van een bewegingsvriendelijke openbare ruimte, hier op het Vredesplein in de vorm van de plaatsing van een sportkooi”, vertelt schepen van Sport Herman Ponnet.

Het integreren van beweging in ons dagdagelijks leven kan door sport en spel infrastructureel in onze woonwijk te brengen. Kinderen van jongs af laten proeven van sport op het speelpleintje bij de deur: het werkt. Ook voor de bewoners van de wijk is het leuk spelende en sportende kinderen én volwassenen in actie te zien op een levendig buurtpleintje. 

Schepen Ponnet: “De speel- en sportinfrastructuur op het Vredesplein was verouderd. Daarom investeerden we in een heuse sportkooi. Zo’n kooi is een omboord sportveld waarop aan meerdere sporten zoals voetbal, basketbal en hockey kan gedaan worden. Dankzij de wanden blijft de bal in het spel en kunnen buurtbewoners die op een andere manier van het plein willen genieten, dat zonder het hinder doen. Dergelijke ingreep versterkt bovendien het sociaal weefsel: het brengt de buurt op een positieve manier samen."

De sportkooi werd al in juli geplaatst en werd op 12 september aan de pers voorgesteld. Deze realisatie kostte om en bij de 27.000 euro. 

Sportkooi Vredesplein

Meer info