Kordate aanpak overtreders dankzij bestuurlijk handhaven werkt

Gepubliceerd op Donderdag 19 november 2020

“We hebben het al een paar keer gezegd: wij willen als stadsbestuur van Menen een warme stad maken. Maar dat kan alleen als mensen zich veilig voelen, zowel op het openbaar domein, op school, op het werk en bovenal in hun thuissituatie. Helaas is dat niet altijd zo en constateren we zowel op het openbaar domein als in thuissituaties onveilige taferelen. Dan moeten we ingrijpen: en dat doen we en zullen we blijven doen”, zegt een overtuigde burgemeester Eddy Lust.

Inbreuken tegen de wet worden in principe door onze politiediensten vastgesteld en aan het gerecht doorgespeeld voor verdere opvolging. Maar een lokale overheid, hier dus de Stad Menen, kan in samenwerking met de politiezone ook bestuurlijk handhaven. Dat betekent dat de burgemeester de verantwoordelijkheid opneemt om overtreders meteen aan te pakken. De voorbije week heeft de Stad Menen in 2 gevallen dankzij die bestuurlijke handhaving snel kunnen optreden.

Opnieuw straatracer gepakt

“Halfweg augustus gaven we een eerste sterk signaal van hoe we dit bestuurlijk handhaven willen inzetten tegen straatracers die onze wegen onveilig maken. We kondigden deze kortdate aanpak toen aan met een eerste voorbeeld van een inbeslagname van een wagen die het in ons stadscentrum te bont maakte. Deze week moest onze burgemeester een 2de keer ingrijpen: een chauffeur slaagde erin 129 km/u te rijden in de bebouwde kom van Rekkem. De wagen werd door wakkere burgers al eerder gesignaleerd: in samenwerking met de politie kon die nu dus geklist worden. De bestuurder is zijn rijbewijs voor minstens 15 dagen kwijt en ook de wagen werd bestuurlijk in beslag genomen. Vooraleer zijn wagen terug te kunnen ophalen, dient de chauffeur onder andere een specifieke rijopleiding te volgen”, geeft schepen van Mobiliteit Patrick Roose mee.

Agressieve hond in beslag genomen

Eddy Lust: “Zoals gezegd zetten we niet alleen in op verkeersveiligheid, maar ook op veiligheid in het algemeen. Zo hebben we deze week in een schoolomgeving een agressieve hond bestuurlijk in beslag genomen. Het beest was een constante bedreiging voor een schoolomgeving en had tijdens een ontsnapping uit zijn woonomgeving zelfs al kinderen gebeten. De hond zit momenteel in het asiel. Ook dit geval konden we dankzij de bestuurlijke handhaving kordaat aanpakken.”

Samen bestuurlijk handhaven werkt

“Door net te reageren vanuit bestuurlijk oogpunt kunnen we dus korter op de bal spelen om zeer snel gevaarlijke situaties bij het nekvel te pakken. Kordaat en vlug de veiligheid herstellen waar nodig: dat is ons ultieme doel met dergelijk ingrijpen”, aldus nog burgemeester Eddy Lust. “In functie van de algemene veiligheid kunnen we, in samenwerking met onze politie en waar mogelijk het parket, gepast optreden. Deze manier van werken is daadkrachtig en motiveert ook onze veiligheidsmensen in het veld. Strafrechtelijke vervolging laat, door bestaande procedures, ongewild soms vaak op zich wachten of zijn de feiten niet altijd zwaarwichtig genoeg waardoor er geen vervolging komt.”

“Als hoofd veiligheid van onze Stad Menen wens ik de krachten te bundelen tussen het bestuurlijke handhaven en de gerechtelijke aanpak. Politie en parket zijn belangrijke partners, maar waar mogelijk proberen we via deze procedure effectief en efficiënt maatwerk toe te passen die vanuit bestuurlijk oogpunt ervoor zorgt dat lokaal onveilige situaties onmiddellijk kunnen worden aangepakt,” besluit burgemeester Lust.

“Ook van onze kant zien we een grote meerwaarde in deze efficiënte wisselwerking,” voegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie er nog aan toe. “De wettelijke kracht van het bestuurlijk handhaven geeft een passend verlengstuk aan het handhavingsbeleid van onze politiediensten. De strafrechtelijke molen belemmert soms een krachtige aanpak. De sa­menwerking met het bestuurlijk handhaven vergroot de impact. En die aanpak werkt, zo bleek afgelopen week.”