Infrabel vervangt overweg Hogeweg

Gepubliceerd op Donderdag 07 december 2023
Infrabel vervangt overweg Hogeweg

Infrabel vormt de overweg in de Hogeweg in Menen om tot een fietsoverweg. De overweg zal dus enkel nog toegankelijk zijn voor (brom)-fietsers en voetgangers. De maatregel moet het huidige doorgaand verkeer in de Gen. Lemanstraat afleiden naar straten die geschikter zijn. Zo zal de Gen. Lemanstraat met zijn crèche en lagere school verkeersveiliger worden. De omvorming van de overweg vraagt ook een wijziging in de gewoontes van de huidige gebruikers. We stellen hieronder ook de 3 alternatieve routes voor.

Overwegen Infrabel

Infrabel beheert één van de drukst bezette spoorwegnetten van Europa. De 1.700 overwegen in ons land maken daar deel van uit. Om de veiligheid op het net te verhogen, is Infrabel stelselmatig de overwegen aan het omvormen. Sommige worden ondertunneld, andere worden afgesloten, nog andere omgevormd. Samen met Stad Menen werd onderzocht wat mogelijk en wenselijk is. Ondertunneling in de Hogeweg bleek meteen onmogelijk. Stad Menen kon wel bekomen om de overweg toegankelijk te houden voor (brom)fietsers en voetgangers. Op die manier wordt de schoolomgeving verkeersveiliger. Deze oplossing werd ingeschreven in het lokaal mobiliteitsplan dat de gemeenteraad van Menen in 2021 goedkeurde.

Alternatieve verkeersstromen

 1. Richting Grensland

  Het doorgaand verkeer van auto’s en vrachtwagens in de richting van Grensland zal verdwijnen uit de Gen. Lemanstraat. De hoofdtoegang voor gemotoriseerd vervoer naar Grensland is: Ringlaan + Industrielaan, via de rotonde op de expressweg N58 (zie groene route).

 2. Tussen Nieuwe Tuinwijk, Koekuit, Vogelwijk, Bloemenwijk en Menen-centrum

  Het snelheidsregime stimuleert gebruikers om de Wilgenlaan (50 km/u) te verkiezen boven de Gen. Lemanstraat (30 km/u) (zie lichtblauwe route).

  Tevens mogelijkheid om via de Westhoeklaan (spoorwegbrug Koekuit) naar de Lageweg en Wervikstraat te rijden.


 3. Tussen Wervik (Hoogweg) en Menen-centrum
 • Vrachtverkeer + auto (zie gele route): de aan te raden route is: Ringlaan + Wervikstraat. Dat zal vermoedelijk 1 à 2 minuten extra rijtijd kosten. Opgelet, vanaf de spoorbedding in de Wervikstraat kom je in een zone 30.
 • Fietsers zullen na de aanpassing wel de overweg in de Hogeweg kunnen blijven gebruiken.  

Wegomlegging/verkeershinder voor omwonenden/fietsers/voetgangers:

 • Voor het verkeer, komende vanuit de richting Hogeweg/Hoogweg (Wervik):
  • Invoer van een wegomlegging voor gemotoriseerd verkeer via Wilgenlaan - Ieperstraat - Wervikstraat;
  • Invoer van een wegomlegging voor fietsers via Gen. Lemanstraat - Binnenhof - Wereldhof (fietspad langs spoorlijn).
   • De doorgang voor plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot net aan de overweg.
 • Voor het verkeer, komende vanuit de Wervikstraat:
  • Invoer van een wegomlegging voor gemotoriseerd verkeer en fietsers via de Wervikstraat - Lageweg - Westhoeklaan.
   • De doorgang voor plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot net aan de overweg.
 • Plaatsing van een parkeerverbod t.h.v. de werken. Er kan een bijkomend parkeerverbod geplaatst worden in de nabijgelegen straten om de verkeerscirculatie tijdens de werken te optimaliseren en/of wegmarkeringen aan te brengen.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden voor de omvorming van de overweg beginnen op 11 december (normaal voor 1 week - afhankelijk van weersomstandigheden). De overweg zal tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten zijn.

Een infomoment van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen vond plaats op 15 maart 2023 met de bewoners van de Nieuwe Tuinwijk, Hogeweg, Wervikstraat en omliggende straten. Dat gebeurde met volgende toelichting.