7 houders van ‘Kwaliteitslabel voor Kleuteropvang’ in Menen

Gepubliceerd op Dinsdag 28 november 2023

“Het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten is sinds 2 jaar actief binnen onze stad Menen. Eén van de grote luiken van dat decreet is het Kwaliteitslabel voor Kleuteropvang. Binnen de stad Menen maakten we op dit vlak een grote evolutie mee: we gingen van geen enkele houder in 2021 naar 7 in 2023, goed voor 20 locaties met het label in Menen”, zegt schepen van sociale zaken Angelique Declercq.

Deze cijfers geven weer dat er nagedacht wordt over het kwaliteitsbeleid in het werken met kleuters als prioritaire doelgroep. Schepen Declercq: “We kunnen dit vanuit het lokaal bestuur alleen maar ondersteunen. De houders van dit kwaliteitslabel op Meens grondgebied zijn op dit moment: Binnenspeeltuin Huppel-de-Pup, Scholengroep Sint-Vincentius, Sportgroep Vast Vuist, Speelpleinwerking vanuit Jeugd/Sport, Little Ball Village, GO Ter Molen, Futura Ons Dorp.”

Een label wordt toegekend op basis van voorwaarden die Opgroeien opgesteld heeft. Opgroeien beslist of een label al dan niet wordt toegekend. (Opgroeien is ontstaan na de fusie van Kind en Gezin, het toenmalige Agentschap Jongerenwelzijn en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.)

Binnen heel het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten heeft het lokaal bestuur de regierol, aan de hand van een subsidiereglement worden hieraan werkingsmiddelen gekoppeld. Het is aan de labelhouders om te blijven voldoen aan de voorwaarden, hiervoor is ondersteuning mogelijk vanuit het lokaal bestuur.

Kwaliteitslabel Kinderopvang