Wegenwerken

Voortdurend wordt gewerkt aan de leefbaarheid van onze stad. Er vinden evenementen plaats, wegenwerken, nutswerken… Hoewel ze de stad vooruit helpen, kunnen ze tijdelijk hinder veroorzaken voor omwonenden, bedrijven, handelszaken en passanten. 

Vanuit de stadsdiensten willen we u graag informeren over die hinder. Zo weet u beter wat u kan verwachten.

In onderstaande kaart zijn de verschillende grote(re) hinderlocaties terug te vinden

Hinder in kaart

De tijdelijke verkeersreglementen kan je hier terugvinden

We zijn er ons  van bewust dat kleinere werken en ingebruiknames van het openbaar domein eveneens hinderlijk kunnen zijn. De stad werkt eraan om ook die informatie ook toegankelijker te maken naar de bewoners. Voor vragen rond ingebruikname van het openbaar domein kan u wel terecht op onderstaande link:

Ingebruikname van het openbaar domein