Private ingebruikname van het openbaar domein

Dien hier jouw aanvraag in

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van de bevoegde overheid (Algemene Politieverordening).

Je vraagt een ingebruikname van het openbaar domein aan voor:

 • parkeerverbod
 • stelling
 • container
 • het (laten) plaatsen van materialen
 • werfafsluitingen
 • werfketen
 • torenkranen
 • toestellen die niet zelfstandig in het verkeer mogen gebracht worden, zoals hoogtewerker, bouwliften,
 • constructies voor steenvang, afbraakmaterialen, al of niet afgebakend door een afsluiting of schutting

Tot het openbaar domein behoren wegen, voetpaden, parkeerruimten, groenzones, …

Aanvraag indienen

De vergunning dient online te worden aangevraagd via het online aanvraagformulier.

Bij elke aanvraag waarbij er hinder is voor voetgangers, fietsers en/of autoverkeer, dient een signalisatieplan gevoegd te worden. Het signalisatieplan kan aangemaakt worden in je online aanvraag (of als bijlage toegevoegd worden).

Wie vraagt de vergunning aan?

De aanvraag moet gebeuren door de uitvoerder van de werken (deze is niet noodzakelijk de bouwheer).

Wanneer vraag je de vergunning aan?

Bij werken met weinig hinder dient de aanvraag 10 dagen voor de start van de werken ingediend te worden.

Bij werken met sterke hinder (waarbij er hinder is voor voetgangers, fietsers en/of autoverkeer) en nutswerken dient de aanvraag minstens 21 dagen voor de start van de werken ingediend te worden. Dergelijke werken dienen goedgekeurd te worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Waar vraag je de vergunning aan? 

Aanvragen kan enkel online via EagleBe. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen. 

Wie niet over een computer beschikt of hulp nodig heeft bij het invullen van het online aanvraagformulier, is welkom bij het onthaal grondgebiedszaken in de Yv. Serruysstraat 28 te Menen tijdens de openingsuren.

Hoe aanvraagformulier invullen?

Niet zeker hoe je het aanvraagformulier moet invullen? Meer info vind je hier.

Aflevering van de vergunning

Je bekomt, na gunstig advies van PZ Grensleie en/of het College van Burgemeester en Schepenen, jouw vergunning via e-mail. Deze vergunning kan tevens geraadpleegd worden via het EagleBe-portaal.

Hinder in kaart

Alle innames van het openbaar domein kunnen geraadpleegd worden via Hinder in kaart.

Kosten

Hoeveel kost een privatieve ingebruikname van het openbaar domein?

Onderstaande tarieven worden toegepast, waarbij rekening gehouden wordt met de ingenomen oppervlakte en de termijn (berekening per week = 7 kalenderdagen).

Minder dan 10 m²:

15 euro/ week

(met een vrijstelling voor het uitvoeren van werken tot en met 4 kalenderdagen, over een periode van 30 kalenderdagen, al dan niet opeenvolgend)

Tussen 10 en 30 m²:

25 euro/ week

(met een vrijstelling voor het uitvoeren van werken tot en met 4 kalenderdagen, over een periode van 30 kalenderdagen, al dan niet opeenvolgend)

Tussen 30 en 60 m²:

100 euro/ week

 

Meer dan 60 m²:

350 euro/ week

 

In het geval de privatieve inname van het openbaar domein is onderworpen aan een retributie, wordt er u een factuur overgemaakt door de stad Menen. 

Opmerkingen

 • Er wordt een vrijstelling tot en met 4 kalenderdagen toegestaan, en dit eenmalig per periode van 30 kalenderdagen. Dient u meerdere aanvragen in, gespreid over een periode van die 30 kalenderdagen, dan valt die vrijstelling van betaling weg.
 • Er wordt een vrijstelling tot en met 4 kalenderdagen toegestaan voor innames die kleiner of gelijk zijn aan 30 m². Neemt u een grotere oppervlakte in van het openbaar domein, dan valt die vrijstelling van betaling weg.
 • Opgepast: voor innames op de gewestwegen gelden bijkomend de tarieven van het gewest.

Ontlenen parkeerverbodsborden

In geval er parkeerverbodsborden dienen te worden geplaatst, kan deze E1-signaliatie ontleend worden bij het onthaal grondgebiedszaken in de Yv. Serruysstraat 28 te Menen tijdens de openingsuren.

Wat brengt u mee?

 • De vergunning tot de inname van het openbaar domein
 • 50 euro waarborg (contant)

De waarborgsom (50 euro/set van 2 borden) wordt teruggegeven aan de ontlener, nadat de E1-borden onbeschadigd worden terugbezorgd in het magazijn van de Technische Dienst.

Kostprijs

Het bedrag van de retributie voor signalisatiemateriaal wordt vastgesteld als volgt:

 • 5 euro per set voor het ontlenen van 7 dagen
 • vanaf de 8ste dag: 10,00 euro per set en per begonnen week.

Meer info

Heb je vragen over het Eagle portaal?

Zij bieden je hier een duidelijk en visueel antwoord op de meest gestelde vragen.