Projectoproep vakantieopvang

Vakantieopvang

Sinds het najaar van 2021 neemt het lokaal bestuur Menen de regierol op in het kader van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten.

In november 2023 werd opnieuw een nodenanalyse gedaan op basis van het gekend aanbod. Hieruit werden de weken geselecteerd waarbij slechts één of geen aanbod was, bekeken per doelgroep en per locatie. Om in te spelen op deze lokale noden werden die weken opgenomen in de projectoproep voor 2024.

Meer info:
https://www.menen.be/jeugd/vakantiekampen-voor-organisatoren

 

 

Wie kan een project indienen? 

  • Natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar, kunnen een aanvraag doen of VZW’s of erkende organisaties
  • De aanvrager kan een attest van Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') voorleggen
  • De aanvrager toont aan met alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn, in orde te zijn (verzekeringen, brandveiligheid,…)
Projectoproep Uiterste indiendatum Beslissingsdatum
Oproep 1 – Herfstvakantie 2024 15/05/2024   31/05/2024   
Oproep 2 – Kerstvakantie 2024 15/05/2024   31/05/2024

 

Meer info over de projectoproep

Doe je aanvraag hier!

Projectaanvraag vakantieopvang
Projectaanvraag vakantieopvang voor:
Per projectaanvraag dien je een nieuw formulier in 
Ik dien mijn project in namens
Gegevens aanvrager
Locatie adres van de vakantieopvang
Doelgroep
Type kamp
Uren- en dagprogramma (20 punten)
Er is een dagprogramma uitgewerkt?
Inschrijvingsprocedure
Ouders kunnen inschrijven via een gebruiksvriendelijk digitaal systeem?
Ouders kunnen telefonisch inschrijven?
Ouders hebben de mogelijkheid om een afspraak te maken, om zo een inschrijving samen te doen?
Begeleiding (25 punten)
Bij het begeleiden van kleuters verwachten wij een lager kindratio dan bij lagere schoolleeftijd
Elke monitor heeft een pedagogische bekwaamheid inzake het werken met kinderen?
Bereikbaarheid (20 punten)
De locatie van het kamp is te bereiken met het openbaar vervoer?
Betaalbaarheid (25 punten)
Er kan gewerkt worden met Mia Uitpas?
Het inschrijvingsgeld kan betaald worden in schijven?
Ik zou graag meer informatie ontvangen over het werken met de Mia Uitpas
Financiële informatie
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Heb je vragen over het formulier of heb je hulp nodig bij het invullen?  Contacteer Cara via cara.huygen@menen.be of via 0493/09 62 11.