Wijzigen van voornaam

Afspraak maken

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Procedure

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van

 • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
 • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
 • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

 • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
 • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
 • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
 • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.
Kosten

Opmaak dossier voornaamswijziging:

 • 20,00 euro
 • gratis voor transgenders bij een eerste geslachtswijziging
 • gratis voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken.
Wat moet je meenemen?Welke documenten moet je voorleggen?

 • identiteitskaart

 • eventueel een attest dat je status van vluchteling of staatsloze bewijst

 • als je geboren bent in het buitenland: een recente (< 3 maand), vertaalde en gelegaliseerde geboorteakte

Aanvraagdocument

 • Een verzoekschrift waarmee je de aanvraag indient om jouw voornaam te wijzigen.
 • Een verklaring op eer (wanneer het gaat om een wijziging van de voornaam naar aanleiding van een geslachtswijziging).

Opgelet: als je je voornaam laat wijzigen moet je wel  op eigen kosten je identiteitskaart en andere officiële documenten laten vernieuwen.

Extra informatie