Vlaamse woonlening

De VMSW verstrekt leningen voor de aankoop van een woning met renovatie, voor de renovatie van een eigen woning, voor de aankoop van een sociale woning en voor een nieuwbouw. De duur van de sociale lening is vastgesteld op 20 jaar. De lening is gebonden aan inkomensvoorwaarden. U mag geen andere woning in volle eigendom of 100 % in vruchtgebruik hebben. U mag bijlenen bij de bank indien u niet toekomt met de sociale lening.

Meer info omtrent de voorwaarden

Twijfel je als je in aanmerking komt?

Doe de test op www.vlaamsewoonlening.be of bel naar 1700.