Verbeteringspremie

Procedure

Aanvraag en uitbetaling van de premie?

De premie moet aangevraagd worden vóór de aanvang van de werken. 
De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van voldane facturen die niet ouder zijn dan een jaar vanaf aanvraagdatum per bouwonderdeel en foto’s van de nieuwe toestand. Er wordt een kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgeleverd bij de premie-aanvraag indien van toepassing. 
Tussen de eerste en de volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 jaar. 
Bij ontvangst van de premie krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van de steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te hangen tot 1 maand na toekenning van de premie. 

Voorwaarden

De woning

De woning is gelegen op het grondgebied Menen en is minstens 50 jaar oud.

De aanvrager

De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar-bewoner of vruchtgebruiker).

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van twee jaar vooraf van de aanvrager moet lager liggen dan € 43.870 voor alleenstaanden en € 62.670 voor gehuwden/samenwonenden. Te verhogen met € 3.510 persoon ten laste. 
 

Welke bouwonderdelen komen in aanmerking?

  • vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige verdieping. De U-waarde van de beglazing bedraagt maximaal 1,0Wm²K;
  • dakwerken: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen komt niet in aanmerking. De minimale Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt 4,5m² K/W;
  • werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en/of slagregen efficiënt bestrijden;
  • grondige elektriciteitswerken voorzien van een recent keuringsattest;
  • de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als deze nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;
  • gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige gevel. Gevelrenovatie van zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat de volledige voorgevel wordt gerenoveerd.
  • het vervangen van dakgoten aan de voor- en zijgevel(s). De renovatie van dakgoten aan de zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat de dakgoot aan de voorgevel wordt gerenoveerd.
Kosten

Hoeveel bedraagt de premie?

De minimale kostprijs per bouwonderdeel bedraagt € 2.500 (excl. BTW). De premie per bouwonderdeel bedraagt € 750.
Per woning bedraagt de totale premie maximaal € 3.000.