Verbeteringspremie

De gemeentelijke verbeteringspremie is opgesplitst in Deel A en Deel B.
Woningen gelegen in Menen-Centrum en Menen-Barakken komen in aanmerking voor Deel A.
Woningen op het volledige grondgebied Menen komen in aanmerking voor Deel B.

Aanvraag en uitbetaling van de premie

De premie moet aangevraagd worden voor de aanvang van de werken.

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van voldane facturen die niet ouder zijn dan een jaar per bouwonderdeel, foto’s van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van de onderzoeker. Er wordt een kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgeleverd bij de premie-aanvraag indien van toepassing.

Tussen de eerste en de volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode van 10 jaar.

Voorwaarden
De woning

DEEL A

 • De woning is gelegen binnen de perimeter Menen barakken of Menen centrum. De woning dient als hoofdverblijfplaats.

DEEL B

 • De woning is gelegen op het grondgebied Menen. De woning dient als hoofdverblijfplaats.
De aanvrager

De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar-bewoner of vruchtgebruiker).

DEEL A
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van twee jaar vooraf van de aanvrager en de persoon met wie hij op heden wettelijk of feitelijk samenwoont, moet lager liggen dan € 59.200.

DEEL B
Voor dit luik geldt geen inkomensgrens.

Welke bouwonderdelen komen in aanmerking voor de verbeteringspremie?

DEEL A

 • vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige verdieping;
 • dakwerken: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt niet in aanmerking;
 • werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en/of slagregen efficiënt bestrijden;
 •  grondige elektriciteitswerken;
 • de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als deze nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;

DEEL B

 • gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige gevel. Gevelrenovatie van zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat de volledige voorgevel wordt gerenoveerd.
 • het vervangen van dakgoten aan de voor- en zijgevel(s). De renovatie van dakgoten aan de zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat de dakgoot aan de voorgevel wordt gerenoveerd.
Kosten
Hoeveel bedraagt de premie?

DEEL A

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van €1000 per bouwonderdeel. 
Bij het uitvoeren van maximum drie bouwonderdelen (binnen 3 jaar) kan als volgt een bonus verkregen worden. De eerste 3 bouwonderdelen moeten binnen een periode van 3 jaar uitgevoerd worden om de bonus te krijgen, de periode van 3 jaar start vanaf datum uitvoering bouwonderdeel 1.

 • 1e Bouwonderdeel: 1/3 van de kosten met maximum € 1000 (zonder bonus)
 • 2e bouwonderdeel: max. € 1000 + € 500 bonus
 • 3e bouwonderdeel: max. € 1000 + € 1000 bonus

Vanaf het vierde en volgende bouwonderde(e)l(en) wordt geen bonus meer verkregen. 
Er kan ook een aankoopbonus verkregen worden.

DEEL B

De premie per bouwonderdeel bedraagt 50% van de kostprijs. 
De totale premie voor DEEL B bedraagt maximum € 3.000.

Aankoopbonus

Voorwaarden:
De premie kan aangevraagd worden voor de aankoop van een eerste woning.

 • De leeftijd van de oudste aanvrager is maximum 45 jaar.
 • De aanvrager moet de woning binnen de twee jaar na aankoop tot hoofdverblijfplaats hebben en ook effectief bewonen.
 • De werken moeten uitgevoerd worden binnen de 5 jaar na aankoop van de woning.
 • De woning mag niet verkocht worden binnen de 5 jaar na aankoop.

Aanvraag en uitbetaling:
De aanvraag gebeurt bij de aanvraag van de verbeteringspremie en geldt enkel voor woningen gelegen binnen de perimeter Menen barakken of Menen centrum. De aankoopbonus wordt uitbetaald na het voorleggen van de aankoopakte, bewijs eerste woning en facturen van de uitgevoerde werken.

Premiebedrag:
De aankoopbonus bedraagt maal factor 1,5 op de totale verbeteringspremie.