Sluikstorten

Tegen het dumpen van afval op niet voorziene plaatsen wordt drastisch opgetreden. Er zijn 7 groene ridders actief voor het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten. er zijn ook twee gemeenschapswachten aangesteld als GAS-vaststeller om overtredingen vast te stellen. 

Er moet een belasting betaald worden voor het weghalen van afvalstoffen achtergelaten op niet - reglementaire plaatsen.

Deze belastingen worden in het retributiereglement van werken voor derden bepaald.