Provinciale huurgarantieverzekering

De provinciale huurgarantieverzekering is een verzekering die gratis aangeboden wordt aan verhuurders die willen verhuren aan eenoudergezinnen.

Deze omvat:

 • Onbetaalde huurgelden
 • Huurschade
 • Rechtsbijstand:
 • Juridische hulp
 • Verzoeningsprocedure
 • Juridische procedure

Daarnaast is ook voorzien:

 • Forfait bij wederverhuring in specifieke omstandigheden
 • Netwerk van aannemers voor de verhuurder om snel werken te laten uitvoeren
Voorwaarden

Voor verhuurders die op de private huurmarkt een woning willen verhuren

 • Aan eenoudergezinnen
 • Met een huurcontract van minstens 3 jaar
 • Aan een redelijke huurprijs (huurschatter is richtinggevend). Die bedraagt maximaal 33% van het bruto inkomen van de ouder en niet meer dan 1.000 euro per maand
 • De verhuring en woning voldoen aan het Vlaams Huurdecreet en de Vlaamse Codex Wonen Huurders: Eenoudergezinnen, met name gezinnen die bestaan uit 1 ouder en minstens 1 kind ten laste
 • Zonder andere inwonende derden
 • Waarvan het bruto gezinsinkomen gelijk of hoger is dan 22.000 en lager dan 55.000 euro
 • Indien van toepassing met verblijfsvergunning van minstens 5 jaar
Kosten

De huurgarantieverzekering wordt GRATIS aangeboden aan de verhuurder, voor een periode van maximaal 3 jaar

Extra informatie

Waarvoor kan je bij het woonloket terecht? 

Als verhuurder:

 • Voor informatie rond verhuren, controle of de woning voldoet aan de normen en melding van de huurprijs (via de huurschatter)
 • Om de aanvraag te doen (al dan niet samen met de huurder) Tip: indien je verhuurt via een vastgoedmakelaar, kan deze ondersteuning bieden

Als huurder:

 • Om een attest (met beperkte geldigheidsduur) te bekomen dat je aan de voorwaarden voldoet. Hiermee kan aan verhuurders aangetoond worden dat je in aanmerking komt voor de verzekering.
 • Om een aanvraag te doen (al dan niet samen met de verhuurder)