Premie van 2 naar 1 (aankoop aanpalende woning)

Wat komt in aanmerking?

  • aankoop van een aanpalende woning die reeds eigendom was van de aanvrager;
  • aankoop 2 aaneenpalende woningen

met als bedoeling 2 woningen tot één geheel te maken.

Hoeveel bedraagt de premie?   

De premie bedraagt € 5000.

Voorwaarden

  • De woning

De woning is gelegen binnen de perimeter Menen centrum en Menen barakken.
Na het uitvoeren van de aanpassingswerken moeten de 2 woningen verenigd zijn tot 1 geheel.

  • De aanvrager

De aanvrager is een natuurlijk persoon of sociale huisvestingsmaatschappij.

Stap 1:

Aanvraag en uitbetaling van de premie

De aanvraag gebeurt voor de aanvang van de werken en moet voorzien zijn van een bouwvergunning voor vereniging.

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de geregistreerde koopakte van de aanpalende woning of van de twee aanpalende woningen, de goedgekeurde bouwvergunning en het bewijs van de aanpassing van de kadastrale gegevens.

Dienst:

Stap 2:

Uitbetaling van de premie

 

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de geregistreerde koopakte van de aanpalende woning of van de 2 aaneenpalende woningen, de goedgekeurde bouwvergunning en het bewijs van de aanpassing van de kadastrale gegevens.