Parkeerkaart voor personen met een handicap

In Menen mag je met deze kaart gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, op parkeerplaatsen waar betalend straatparkeren geldt, in blauwe zones en op gratis parkeerplaatsen van de NMBS. 

In een ander land geeft de kaart alleen recht op de voorzieningen toegekend door die staat.

De kaart is strikt persoonlijk.

Voorwaarden
  • personen getroffen door een blijvende invaliditeit van tenminste 80%;
  • personen wiens gezondheidstoestand tot een blijvende vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt, bepaald overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  • personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt. Personen met een gebroken been, zwangere vrouwen, ... kunnen de parkeerkaart niet bekomen.
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn;
  • personen bij wie de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van hun mogelijkheden om zich te verplaatsen met ten minste twee punten, vastgesteld overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toepassing zijn in het kader van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  • burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Personen die niet over één van de hogervermelde attesten beschikken, kunnen toch een parkeerkaart aanvragen maar dienen een controleonderzoek te ondergaan bij de FOD Sociale Zekerheid.

Kosten

De parkeerkaart voor personen met een handicap is gratis.

Parkeren op straat, ook in de zone betalend parkeren, is gratis.

Je plaatst de geldige parkeerkaart achter de voorruit van jouw wagen.

Wat moet je meenemen?

Attest waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de medische voorwaarden.