Afwijking geluidsnormen

De VLAREM-regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (CD, MP3, …).

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid

De huidige geluidsnormen zijn vastgelegd op 85dB. Tot op dit niveau mag je zonder vergunning muziek spelen en wordt dit als achtergrondmuziek beschouwd.

Wil je hoger gaan dan 85dB, vb voor een fuif, optredens of concerten, dan heb je een afwijking van de geluidsnorm ofwel geluidsvoorwaarden nodig. Dit moet aangevraagd worden via het digitaal evenementenformulier. 

Het is noodzakelijk dat je een correct overzicht geeft van wanneer en waar welke optredens doorgaan. Dus bvb. van 18u tot 23u live optredens buiten / van 23u tot 03u DJ-sets binnen. Indien dit niet gebeurt, kunnen wij je aanvraag niet correct behandelen.

Voorwaarden

Afhankelijk van het geluidsniveau moeten bepaalde maatregelen genomen worden:

Luider dan 85 dB(A) met een maximaal niveau van 95 dB(A) (gemeten over 15 minuten, aan de mengtafel waarvan men het gemiddelde neemt):
  • Binnen deze categorie mag het maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) niet overschreden worden;
  • Het geluidsvolume moet gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel gemeten worden of je plaatst een begrenzer op je geluidsinstallatie;
  • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
Luider dan 95 dB(A) met een maximaal niveau van 100 dB(A) (gemeten over 60 minuten waarvan men het gemiddelde neemt):
  • Binnen deze categorie mag het maximaal geluidsniveau van 100 dB(A) niet overschreden worden;
  • Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel of je plaatst een begrenzer op je geluidsinstallatie. Ook moeten deze metingen geregistreerd worden zodat ze na de fuif gelezen kunnen worden;
  • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient; 
  • De organisator stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

De organisator is verplicht om de bezoekers te informeren over het maximaal toegestane geluidsniveau. Daarvoor wordt het maximaal toegestane geluidsniveau, in de vergunning weergegeven als LAeq15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd, zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel. De organisator moet tevens een flyer of bewonersbrief verspreiden in de buurt met vermelding dat er normen zijn opgelegd en dat geluidsmetingen zullen worden uitgevoerd.

Een occasionele muziekactiviteit mag niet meer dan 12 keer per jaar en maximum 2 keer per maand op dezelfde locatie georganiseerd worden en dit met een maximum van 24 kalenderdagen per jaar.

Is er sprake van meer muziekactiviteiten? Dan is een omgevingsvergunning nodig. Neem hiervoor contact op met de dienst omgeving via omgeving@menen.be of telefonisch op het nummer 056 529 204.