Twee OverKophuizen voor Zuid-West-Vlaanderen

Gepubliceerd op Dinsdag 04 mei 2021

De komende maanden start er in Kortrijk en Menen een OverKophuis op. Vanaf 2022 wordt in 9 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen dan een  antennepunt uitgebouwd. De OverKopwerking in Zuid-West-Vlaanderen krijgt de komende 3 jaar een subsidie van 100.000 euro per jaar van de Vlaamse overheid.

Een OverKophuis is een herkenbare en toegankelijke plek voor jongeren en jongvolwassenen. Ze kunnen er gewoon naartoe gaan om samen met leeftijdsgenoten een leuke activiteit te doen, maar ze vinden er net zo goed een luisterend oor en professionele, therapeutische hulp.

Gemis van sociaal contact

Uit enkele bevragingen bij jongeren en uit cijfermateriaal van verschillende diensten bleek dat er ook in Zuid-West-Vlaanderen nood is aan OverKophuizen. Vooral Kortrijk en de regio Menen scoren hoog wat betreft kwetsbaarheid van jongeren en jongvolwassenen: 1 op de 3 jongeren voelt zich niet goed in zijn/haar vel. De helft van de mentale gezondheidsproblemen ontwikkelen zich tegen de leeftijd van 14 jaar, en drie kwart tegen de leeftijd van 25 jaar.

Daarbij komt dat zelfdoding samen met vervoersongevallen de meest voorkomende doodsoorzaak is bij jongeren tussen 15 en 39 jaar. Opvallend is daarbij dat West-Vlaanderen hoger scoort dan de rest van Vlaanderen. In coronatijden missen kinderen en jongeren hun sociaal contact en vrije tijd.

Jongeren aan zet

De komende maanden wordt er in Menen en Kortrijk werk gemaakt van een OverKophuis. In Menen zal je het OverKophuis vinden bij jongerenontmoetingshuis Jakkedoe in Park Ter Walle, in Kortrijk moet nog een locatie worden vastgelegd. In 2022 bouwen de OverKopmedewerkers dan een antennepunt uit in 9 andere gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, namelijk in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. Belangrijk is dat in dit verhaal de jongeren aan zet zijn: vanuit hun kracht en expertise worden zij bij elke stap en bij elk besluit geraadpleegd. 

De komende 3 jaar trekt de Vlaamse overheid 100.000 euro subsidies per jaar uit voor de OverKopwerking binnen het werkingsgebied van W13. Daarmee worden 2 voltijdse OverKopmedewerkers gefinancierd. CAW Zuid-West-Vlaanderen voorziet zelf nog 0,5 VTE OverKopmedewerker. Stad Menen staat in voor de werkingskosten van het OverKophuis in Menen en financierde de renovatie van het gebouw waarin de werking zal plaatsvinden. Ook Kortrijk zal voor het OverKophuis in Kortrijk voor de werkingskosten en het gebouw instaan.

Unieke samenwerking

De OverKopwerking wordt gedragen door een ruim partnerschap en een breed netwerk: het samenwerkingsverband JUMP!, AjKo, CAW Zuid-West-Vlaanderen, het samenwerkingsverband Konekti, het Oranjehuis, de CLB’s die in Kortrijk en Menen werkzaam zijn, WINGG, Groep Intro, TEJO, CGG Mandel en Leie, Logo Leieland, de lokale besturen en de partners in het jeugd(welzijns)werk. W13 faciliteert dit netwerk, ondersteunt het partnerschap in de concrete uitrol en in de zoektocht naar bijkomende financiering.

De Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging kreeg trouwens lof van Agentschap Opgroeien voor het OverKopdossier wegens de unieke samenwerking.