Samenwerking met vestingsteden van de Wellingtonlinie

Gepubliceerd op Zondag 26 maart 2023

De Hollandse vesting Menen is een onderdeel van de Wellingtonlinie, een linie van vestingen die aangelegd werd in de periode 1815-1830 om de grenzen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te beveiligen.

Schepen van erfgoed Griet Vanryckegem: “Dit historisch erfgoed kan voor Menen als toeristische troef uitgespeeld worden. Er zijn nog heel wat restanten van die vestingen bewaard in onze stad, denken we maar aan de muren in Park Ter Walle, de kazematten in de Oude Leielaan, het arsenaal en het hospitaal (nu politiekazerne).”

Onlangs kwamen heel wat vestingmuren zichtbaar bij de afbraak van de LeiepandenEen opportuniteit om een vestenpark in de omgeving van de nieuwe Leiebrug te ontwikkelen en de vrijgekomen vestingmuren in eer te herstellen.

“Samen met een aantal andere steden en gemeenten uit Vlaanderen en Wallonië, die ook deel uitmaakten van de Wellingtonlinie en militair erfgoed hebben, wil de stad Menen die vestingen van de Wellingtonlinie blijvend op de kaart zetten en dat ook museaal en toeristisch verder ontwikkelen”, gaat schepen Vanryckegem verder.

In het meerjarenplan staat het actieplan AP 0502 ingeschreven met als omschrijving: “Samen willen wij Menen in de markt zetten als rijke erfgoedstad” en actie 50204 beoogt het sluiten van actieve partnerschappen met andere erfgoedsteden.

Het is dan ook de bedoeling om in overleg met de andere vestingsteden en met Efforts (de Europese vereniging van vestingsteden en -sites) de Hollandse vestingen, de Wellingtonlinie, in de komende jaren in the picture te plaatsen precies door samenwerking met die andere steden en gemeenten en een aantal erfgoed-toeristische initiatieven te ontwikkelen. Die samenwerking wordt door Efforts in goede banen geleid.

“Momenteel zijn de diverse partijen druk bezig met de opmaak van een ontwerp-projectplan dat voor de zomer aan de diverse lokale besturen zal worden voorgesteld”, besluit de schepen.

Vestingen