Overstromingen november 2023 erkend als natuurramp.

Gepubliceerd op Maandag 29 april 2024

De Vlaamse regering heeft de overstromingen die hebben plaatsgevonden In de periode van 5 november tot en met 22 november 2023 erkend als ramp.

Menen is één van de 29 West-Vlaamse gemeenten waar deze overstromingen werden erkend als ramp. Burgers en ondernemingen die door de overstroming schade hebben geleden in één van deze 29 gemeenten kunnen tot en met 31 juli 2024 een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.  

Een aanvraag tot tegemoetkoming kan (bij voorkeur) ingediend worden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds, hetzij via post of e-mail. 

Meer informatie over de aanvraag- en vergoedingsprocedure kan men terugvinden op de website van het Vlaams Rampenfonds: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen