Menen en Wervik geven startschot voor de realisatie van een stadsbos

Gepubliceerd op Donderdag 23 november 2023
Locatie stadsbos

“Menen en Wervik klaarmaken voor de klimaatuitdagingen van vandaag en morgen, dat nemen wij hier heel ernstig”, zeggen Patrick Roose schepen van klimaat van de stad Menen en burgemeester Youro Casier van de stad Wervik in koor. “Met de huidige klimaatveranderingen en bijgaande extreme weersomstandigheden kun je hopen gespaard te blijven van extreme regenval, windhozen of hittegolven of je kunt eraan werken. Niettegenstaande de complexiteit van klimaatdossiers en klimaatprojecten, kiezen onze steden duidelijk voor dat laatste.”

Schepen Roose: “Tussen 2019 en vandaag zijn we met de stad Menen onze expertise en netwerken op allerlei manieren aan het uitbreiden. Zo haalden we via 14 grote subsidiedossiers voor klimaatprojecten in totaal al meer dan 2.700.000 euro extra middelen naar de stad. Het klimaatproject Groen-blauwe dooradering is daar één van en krijgt nu vorm met de realisatie van een stadsbos op de grens Menen-Wervik.

De realisatie van een stadsbos nabij de Geluwebeek kadert binnen de uitvoering van de doelstellingen van de beleidsplannen van zowel de stad Menen als van de stad Wervik. Beide stadsbesturen behoren tot de laagst beboste gebieden in West-Vlaanderen. Groenruimte om te kunnen ontspannen en te spelen is welgekomen voor zowel Ons Dorp, Geluwe als de Nieuwe Tuinwijk. Dit project kadert ook binnen de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat beide steden ondertekenden (1 boom per inwoner tegen 2030) én binnen de doelstellingen van het burgemeestersconvenant.”

Burgemeester Casier: “Om dit stadsbos te realiseren, verkopen wij met het OCMW Wervik net als het OCMW Menen gezamenlijk onze beschikbare gronden in die zone. Door ze als één geheel te koop aan te bieden met als uitdrukkelijke verkoopsvoorwaarde de realisatie van een publiek toegankelijk bos willen we ons bosareaal in Wervik en Menen sterk uitbreiden. Menen keurde de verkoop van haar gronden goed in zijn OCMW-raad van 8 november, wij doen dat binnenkort op de OCMW-raad van 28 november.

OCMW Menen stelt in totaal 8.018 m² grond te koop, het OCMW Wervik 99.134 m². Het stadsbos heeft hiermee het potentieel om op termijn uit te groeien tot een kwalitatief bos van maar liefst 10,7 ha met recreatiemogelijkheden in het groen en met aandacht voor ruimte voor water palend aan de Geluwebeek.

Patrick Roose rekent het snel even om: “In bomen aan de standaardbeplantingsgraad van 1 boom per 3 m² betekent dit dat er op grondgebied Menen in de komende plantseizoenen er 28.000 bomen erbij komen en op grondgebied Wervik tevens 7.500 bomen aangeplant zullen worden. Hiermee lossen we met beide steden opnieuw een beleidsbelofte in.”