EagleBE: een nieuw digitaal platform voor het aanvragen van evenementen en inname openbaar domein

Gepubliceerd op Maandag 11 januari 2021

Je wil de straat afsluiten voor een buurtfeest, een fuif organiseren of een container plaatsen. Voor alle innames openbaar domein en evenementen werkt stad Menen vanaf 2021 met het Smart City platform EagleBe. Efficiënter, Interactiever en gebruiksvriendelijk!

Voordelen:

  • Je kan je aanvraag altijd en overal indienen (pc, tablet, smartphone)
  • Je kan oude aanvragen kopiëren en aanpassen om opnieuw in te dienen
  • Je kan de status van je dossier zelf opvolgen
  • Je kan meteen zien of er reeds andere zaken op het openbaar domein zijn ingepland waarmee je rekening moet houden

Tip: maak een account aan op het platform, zo geniet je optimaal van alle bovenstaande voordelen en worden ook alle contactgegevens automatisch ingevuld.

Dit nieuwe digitaal platform vervangt het vroegere evenementenformulier en formulier aanvraag inname openbaar domein en werd ingevoerd in de volledige zone van PZ Grensleie. De aanvraagtermijn voor evenementen blijft op 8 weken. Aanvragen die deze termijn niet respecteren kunnen niet worden ingediend. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvang je de vergunning in je mailbox. De vergunning zal ook via het platform raadpleegbaar zijn.

Feestmaterialen:

In het nieuwe evenementenformulier kan er enkel worden aangegeven of je feestmaterialen wenst te ontlenen. Welke materialen en de hoeveelheid moeten apart aangevraagd worden via het aanvraagformulier feestmateriaal.

Info COVID:

Event risk model nog steeds verplicht.

Volgens Art. 19 van het ministerieel besluit van 18 oktober moet het CERM gebruikt worden voor alle evenementen, voorstellingen, wedstrijden, betogingen en sportieve wedstrijden. Daarnaast geldt volgens het ministerieel besluit van 28 november dit ook voor alle wedstrijden op de openbare weg (Art. 8, § 8) en voor statische betogingen tot 100 mensen op de openbare weg (Art. 8, § 9). Voor activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar (max. 50) moet er eveneens een COVID Event Scan worden ingevuld (MB 28/10 Art. 8 § 5).

Opgelet: Het behalen van een groen CERM-label betekent niet dat een event zeker kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid ligt altijd bij de lokale overheden en hangt ook af van, al dan niet tijdelijke beslissingen en maatregelen die zijn genomen op lokaal, provinciaal of federaal niveau

https://www.covideventriskmodel.be/