Bib Menen: 1ste Autismevriendelijke Bib in West-Vlaanderen

Gepubliceerd op Dinsdag 11 oktober 2022

Bibliotheek Menen maakt actief werk van een autismevriendelijke werking en inrichting. Voor die inspanningen verwierf de bib recent het logo ‘Autismevriendelijk’ van Sterkmakers in Autisme. Daarmee is onze bib de 3de in Vlaanderen én de allereerste in West-Vlaanderen.

‘Bibliotheek Menen engageert zich om op een laagdrempelige manier toegankelijk te zijn voor zoveel mogelijk mensen. De realiteit leert echter dat het voor mensen met autisme niet evident is om voor de eerste keer de bibliotheek binnen te stappen en vragen te stellen aan de infobalie’, aldus Schepen van Cultuur Griet Vanryckegem.

Daarom werd op 2 april, naar aanleiding van Wereld Autisme Dag, een nieuwe dienstverlening uitgerold, waarbij mensen met autisme via een online webformulier een persoonlijke rondleiding kunnen aanvragen in de bibliotheek. ‘Op die manier bieden we mensen met autisme laagdrempelige persoonlijke begeleiding op maat aan: van hulp bij lid worden van de bibliotheek tot wegwijs worden in de collectie en deelname aan onze activiteiten’, zegt bibliotheekmedewerkster Els Pottie.

Door dat engagement heeft de bibliotheek recent het logo ‘Autismevriendelijk’ van Sterkmakers in Autisme verworven. ‘Het logo gaat vergezeld van een intentieverklaring, die door alle medewerkers werd ondertekend. Hierin leggen we uit welke concrete acties we nog meer ondernemen op het vlak van herkenbaarheid, duidelijkheid en overzichtelijkheid. Veelal gaat het om kleine ingrepen die in principe voor al onze bezoekers nuttig zijn, zoals het personeel dat een herkenbaar bibliotheeklint draagt tijdens de uitleendienst, of een duidelijk stappenplan waarin aan de hand van afbeeldingen wordt uitgelegd hoe je met de zelfuitleenstations werkt. Kleine ingrepen dus, maar voor mensen met autisme kunnen ze een groot verschil maken’, besluit bibliothecaris Tom Laureys.