AED-toestellen maken Menen hartveilig

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. AED-toestellen vind je tegenwoordig op vele openbare plaatsen en gebouwen maar ook meer en meer sportverenigingen en privébedrijven beschikken over dergelijk toestel. De stad Menen investeerde nu ook in nieuwe toestellen.

Nieuwe AED-toestellen in Lauwe en Rekkem

In onze stad bevinden zich reeds 2 AED-toestellen op publieke plaatsen. Eén bevindt zich in de politiekazerne op het Leopoldplein in Menen en een tweede in het zwembad van Menen. In september kocht de stad een derde en een vierde toestel aan. Deze toestellen zullen begin november worden opgehangen. Eén buiten aan de sporthal van Lauwe en één buiten aan de sporthal van Rekkem. Er werd geopteerd om deze AED-toestellen buiten op te hangen zodat een zo breed mogelijk publiek hier gebruik kan van maken.

De stad Menen investeerde met deze aankoop 2.886 euro in de hartveiligheid van haar inwoners. Het toestel voor Lauwe werd voor een deel (800 euro) mee bekostigd door de vriendenkring van de Brandweer Lauwe. Ondertussen leverde ook de voetbalclub KSCT Menen een forse inspanning: de club schafte zelf 2 toestellen aan om op de campussen Ter Linde en Vauban te installeren.

Hartveilige gemeente

Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. Er zijn 2 criteria om een hartveilige gemeente worden:

  1. minstens één automatische externe defibrillator (AED) op uw grondgebied hebben die publiek toegankelijk is;
  2. het engagement om uw bevolking te sensibiliseren en samen met uw Rode Kruisafdeling opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aan te bieden aan de bevolking en minstens 10% van het personeel van de stad Menen. (in oktober 2015 organiseerde de stad i.s.m. het Rode Kruis 3 opleidingsmomenten)

Op dinsdag 19 april 2016 kreeg de stad Menen het bord 'Hartveilige Gemeente' uit handen van het Rode Kruis. (foto EVR)