Aangepast financieel meerjarenplan blijft ambitieus

Gepubliceerd op Vrijdag 02 december 2022

 “In 2019 presenteerden we ons ambitieuze financieel meerjarenplan 2020-2025. De stad Menen naar een hoger niveau tillen was toen dé ultieme doelstelling. Naar het financiële bord blijven kijken, is ook goed huisvaderschap. De financiële realiteit en enkele wereldeconomische inslagen, zorgden ervoor dat we ons meerjarenplan moesten bijsturen. De missie blijft echter onveranderd: we blijven investeren in onze groeiende grensstad”, zegt burgemeester Eddy Lust.

Het is een open deur intrappen als we stellen dat de impact van onder andere de coronacrisis, de energiecrisis en de stijgende grondstofprijzen naar aanleiding van wereldconflicten een financieel huishouden beïnvloeden. Die economische feiten gelden voor iedere inwoner, elk gezin, elk bedrijf … dus ook voor een lokaal bestuur.

Schepen van Financiën Mieke Syssauw: “Daarom dat wij tijdig aan ons huiswerk zijn begonnen om die impact op onze budgetten zo correct mogelijk in te schatten én waar nodig bij te sturen. Er moesten heel wat financiële tegenvallers verwerkt worden en er waren ook enkele meevallers, waardoor we nu toch een evenwichtig eindresultaat kunnen presenteren.”

Grote tegenvallers, enkele meevallers

In het meerjarenplan moest het stadsbestuur rekening houden met onder meer de stijging van de personeelskosten door maar liefst vijf indexeringen (+10,8 miljoen euro). In tegenstelling tot andere besturen worden er geen medewerkers ontslagen maar zorgen we voor een aantal efficiëntiewinsten, zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Daarnaast moesten ook de onhoudbare energieprijzen in het meerjarenplan gecorrigeerd worden (+6,5 miljoen euro). Ook de stijgende werkingskosten (alles werd duurder) zorgden voor een uitdaging, maar hier leverden de stedelijke diensten een optimalisatieoefening, waardoor die impact zo beperkt mogelijk bleef. Het op tijd nemen van beleidskeuzes zoals de verLEDding en zonnepanelen sedert 2019 en het doven van de openbare verlichting zorgen voor budgettaire ademruimte in onze energiefactuur. Die ruimte kunnen we nuttig gebruiken om onze inwoners te ondersteunen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

“Gelukkig konden we de financiële, niet vooraf in te calculeren, tegenslagen deels counteren door een stijging uit belastinginkomsten als gevolg van de loonindexaties (+5,6 miljoen euro), bijkomende tegemoetkomingen vanuit de Vlaamse overheid (+1,3 miljoen euro via de septemberverklaring), de indexering van inkomsten van het IVA Zorg Menen (+3,1 miljoen euro) en de extra tegemoetkomingen van Vlaanderen door de aanpassing van het zorgforfait (+3,3 miljoen euro) samen met de inspanningen rond energie-neutraliteit en zuinig omgaan met energie in onze gebouwen en op het openbaar domein …”, verklaart schepen Syssauw het een en ander.

Geen verhoging belastingen, geen schrapping investeringen

Belangrijk voor al onze inwoners: we deden de nodige financiële bijsturingen zonder onze belastingen te verhogen én zonder investeringen te schrappen. Schepen Syssauw: “We schrappen dus geen investeringen, maar plannen alles volgens het juiste tijdspad in, én dit met de tot op vandaag gekende (grondstof)prijzen. Met uitzondering van de heraanleg van de Grote Markt – die we willen afstemmen op de aanleg van een warmtenet door onze stad – blijven alle publieke projectinvesteringen behouden. De gerealiseerde (klimaat)investeringen in onze openbare gebouwen leveren nu hun toprendement op en we blijven dergelijke investeringen inplannen om ons patrimonium nog meer energieneutraal te maken.”

6 geplande investeringen in de kijker

  1. Leiewerken: 8,9 miljoen euro (2020-2026)
  2. Heraanleg Lauweplaats: 3,3 miljoen euro (2022-2023)
  3. Sportzaal Vauban + inkom achter en cultuurcafé CC De Steiger: 3,2 miljoen euro (2023-2024)
  4. Restauratie en herinrichting Hoeve Haute Cense: 1,5 miljoen euro (2022-2024)
  5. Herinrichting Sint-Franciscuskerk: 1,1 miljoen euro (2023-2024)
  6. Sportsite Rekkem: 200.000 euro (2023)