Uitleendienst

Jeugddienst Menen beheert de uitleendienst van Stad Menen. We hebben een uitgebreid assortiment van feestmateriaal, gaande van kleine boxen en lichten tot een heuse PA-installatie, spelmateriaal, springkastelen... Bekijk zeker eens in onze catalogus wat je kan vinden in ons gamma! 

Voorwaarden

 • De stedelijke jeugddienst stelt materiaal voor ontlening ter beschikking aan jeugdverenigingen en volwassenenverenigingen. Ontlening voor louter privaat gebruik van particulier wordt niet toegelaten.
 • De ontlening wordt beperkt tot max. 1dag tijdens de week en 3 dagen tijdens weekend en feestdagen. Tenzij andere afspraken zijn gemaakt met de jeugddienst. Wanneer het materiaal niet op de afgesproken datum wordt teruggebracht, wordt er per dag dat men te laat is ½ van de huurprijs aangerekend.
 • Het ontlenen begint van zodra het materiaal afgehaald wordt.
 • De uitleendienst is ondergebracht in de stedelijke jeugddienst, J&M Sabbestraat 163a, 8930 Menen.
 • Aanvragen om klank,- licht- en spelmateriaal te huren gebeurt via het online aanvraagformulier.
 • Voor de ontlening van het materiaal wordt een huurprijs gevraagd. U kan enkel betalen met bancontact of er wordt een factuur verzonden. Betalen met cash geld is niet mogelijk.
 • Bij het afhalen wordt het materiaal in aanwezigheid van de ontlener gecontroleerd. Indien de ontlener niet blijft tijdens het testen van het materiaal dan is het resultaat van de test ontegensprekelijk.
 • Het vervoer van het ontleende materiaal gebeurt door de ontlener, en is ten laste van de ontlener. U maakt dus zelf een afspraak met de jeugddienst wanneer u om het uitgeleende materiaal zou kunnen komen.
 • De ontlener verbindt zich er toe het ontleende materiaal in geen geval aan derden te ontlenen en/of te verhuren.
 • Eventuele beschadiging van de apparatuur, verlies of diefstal, hetzij geheel of gedeeltelijk, vallen ten laste van de verantwoordelijke ontlener. Daarom raden we de aanvrager aan hiervoor een verzekering af te sluiten. Bij herhaalde beschadiging of tekortkoming zal de betrokken organisatie of persoon voor verdere bruikleen uitgesloten worden.
 • De ontlener wordt verzocht de jeugddienst in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen bij de ontleende apparatuur.
 • Indien de verantwoordelijke van de jeugddienst vaststelt dat er aan het materiaal werd gewerkt, dan heeft de verantwoordelijke het recht om een schade bedrag op te leggen zoals bepaald in het retributiereglement.
 • Het aanvraagformulier moet minimum 1 week op voorhand ingediend worden, indien dit niet het geval is kan de jeugddienst niet garanderen dat de aanvraag nog behandeld wordt.
 • Het materiaal kan enkel afgehaald en teruggebracht worden tijdens de openingsuren van de jeugddienst, tenzij andere afspraken zijn gemaakt met de jeugddienst. De openingsuren zijn: 

  ma : 10u - 12u en 14u - 17u

  din: op afspraak

  woe: 10u - 12u en 14u - 17u

  don: 14u-18u30

  vrij: op afspraak 

Catalogus

Hoe aanvragen

Via de webshop

Retributiereglement

Retributiereglement

Speel-o-theek

Ook bij de speel-o-theek ‘de speelkoffer’ kan je verschillende soorten speelgoed en educatief spelmateriaal uitlenen voor een leuke namiddag met het gezin.

Meer dan 2000 stukken speelgoed die ontleend kunnen worden, gezelschapsspellen, playmobil Lego en Lego Duplo, muziekinstrumenten, huisjes en boerderijen, educatief materiaal, DVD's, puzzels en cd-rom's, ... Per ontleenbeurt kan een kind 5 stukken speelgoed ontlenen voor een periode van 3 weken.

Alle kinderen uit Groot-Menen vergezeld van hun ouders kunnen hier terecht.

Waar?

Gebouwen CAW Zuid-West-Vlaanderen

Koningstraat 32 - 8930 Menen

Hoe?

Aan de hand van lidkaarten per gezin kan je materiaal uitlenen. Deze lidkaarten zijn gratis maar het ontlenen van een stuk speelgoed kost 0.20 euro per stuk.

Wanneer?

 • Dinsdagnamiddag: 14u – 18u
 • Woensdagnamiddag: 16u – 18u
 • Vrijdagnamiddag 14u – 18u

Contact?

Verantwoordelijke: Virginie Leenknegt

speelkoffer@cawzuidwestvlaanderen.be

T 056 514 413

Facebook