Jeugdraad ‘De Klinke’

Wat is de jeugdraad?

Iedere gemeente is decretaal verplicht om een jeugdraad te hebben. In Menen is dit niet anders. De jeugdraad is zo divers als de jeugd zelf is. De ene jeugdraad organiseert jaarlijks talloze evenementen, de andere schrijft een advies omtrent een jeugdmaterie.

Iedere jeugdraad kiest dus zelf waar het zich voor inzet. Zo ook in Menen.

De jeugdraad is toegankelijk voor alle jongeren onder de 30 jaar uit Menen, Lauwe en Rekkem.

Doel

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan.

Het is de bedoeling dat deze raad om advies wordt gevraagd als er beslissingen moeten genomen worden die te maken hebben met jeugdbeleid. Zowel vragen over het plaatselijk jeugdwerk (jeugdverenigingen, jeugdhuizen, jongerenactiviteiten,...) als vragen over algemene jeugdzaken (de bouw van een jeugdcentrum, de opmaak van een gemeentelijk fuifbeleid,...) komen er aan bod.

Samenstelling

Jeugdraad Menen is samengesteld uit jongeren, wel of niet lid van een vereniging.

Samenstelling jeugdraad:

 • Thomas Acke (voorzitter)
 • Nicky Mwiza (verantwoordelijke communicatie)
 • Manon Vanhee (verantwoordelijke evenementen)
 • Stejie Maertens (aanspreekpunt Joc ’t Kordon)
 • Louis Quartier
 • Camille Vanpeteghem
 • Trees Pille
 • Pieter-Jan Pille
 • Simon Bulcaen

Jeugddienst:

An-Sofie Vandamme

Schepencollege:

Burgemeester Eddy Lust

Algemene Vergadering

Op de algemene vergadering worden alle jongeren uit Menen, Lauwe en Rekkem uitgenodigd. Hier hebben we het over allerhande aangelegenheden van jeugd in Menen. De schepen van Jeugd is zo veel mogelijk aanwezig en eventuele prangende vragen kunnen gesteld worden. De jeugdraad licht ook haar werking toe. De algemene vergadering focust zo nu en dan op een bepaalde kwestie.

De AV gaat 2 keer per jaar door, meestal op zondagvoormiddag. Als we het nodig vinden, kunnen we extra vergaderingen inlassen.

De administratieve opvolging gebeurt hoofdzakelijk binnen de jeugddienst.

Lid worden?

We zijn steeds op zoek naar nieuwe leden en staan open voor nieuwe initiatieven waar we aan kunnen (mee)werken. Ben je geïnteresseerd om toe te treden tot de jeugdraad, dan kan je ons altijd contacteren.

Elke jeugdvereniging of jeugdorganisatie, zowel private als publieke, die werkt met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente, kan lid worden van de jeugdraad.

Ben je geen lid van een vereniging maar wens je betrokken te worden bij het jeugdbeleid in de gemeente, dan kan je ook lid worden.

In de jeugdraad en op de algemene vergadering kan je dus jouw stem laten gelden met betrekking tot jeugdgerelateerde zaken in stad Menen. Via adviezen en contact met het stadsbestuur is er de mogelijkheid tot inspraak op het beleid. Maar er is ook de mogelijkheid om te helpen bepaalde zaken organiseren voor jongeren in Menen. Voor elk wat wils dus.

indien interesse, dan kan je mailen naar Jeugdraad.deklinke@gmail.com

Contact

Jeugdraad.deklinke@gmail.com

Jeugdraaddocumenten

 • Statuten: UNDER CONSTRUCTION
 • Afsprakennota: UNDER CONSTRUCTION
 • Huishoudelijk reglement: UNDER CONSTRUCTION

Verslagen